Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 20.10.2021

Sukces naukowców Politechniki Śląskiej w XII edycji konkursu LIDER

Dr inż. Aleksandra Kozłowska z Katedry Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych oraz dr inż. Michał Frątczak z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej zostali laureatami w konkursie LIDER. Program organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  

Dr inż. Kozłowska uzyskała dofinansowanie o wartości blisko 1,2 mln zł na projekt “Innowacyjna technologia obróbki cieplnej i cieplno-plastycznej dla ultradrobnoziarnistych wysokowytrzymałych odkuwek ze stali wielofazowych”. Projekt będzie realizowany w latach 2022-2024. Natomiast dr inż. Michał Frątczak otrzymał niespełna 1,5 mln zł na „Opracowanie autonomicznego systemu sterowania procesami wytwarzania i dystrybucji ciepła zapewniającego poprawę efektywności energetycznej i wydajności produkcji”.

– W ramach mojego projektu opracowane zostaną innowacyjne technologie obróbki cieplnej oraz cieplno-plastycznej, które pozwolą na wytworzenie ekonomicznych odkuwek charakteryzujących się wysoką wytrzymałością, udarnością oraz odpornością na pękanie w warunkach obciążeń statycznych, dynamicznych i zmęczeniowych. Opracowane rozwiązania znajdą zastosowanie w produkcji odkuwek dla branży motoryzacyjnej oraz maszynowej, które stanowią największą grupę odbiorców odkuwek matrycowych – mówi dr inż. Aleksandra Kozłowska.

Z kolei głównym rezultatem projektu dr. inż. Michała Frątczaka będzie autonomiczny system sterowania przeznaczony do bezpośredniego zastosowania w przemysłowych układach regulacji procesowej. – Rozwiązanie to pozwoli na poprawę efektywności energetycznej procesów technologicznych i stanowić będzie przykład transferu wyników badań naukowych do gospodarki – mówi dr inż. Frątczak.

– Możliwość realizacji projektu ma dla mnie ogromne znaczenie z punktu widzenia rozwoju naukowego, praktycznego wykorzystania wiedzy oraz umiejętności badawczych. Największą satysfakcją dla młodego naukowca jest możliwość kompleksowego prowadzenia badań naukowych od powstania idei do opracowania nowych technologii o potencjale wdrożeniowym w przemyśle. Realizacja projektu umożliwia również zdobycie cennego doświadczenia w kierowaniu zespołem badawczym, co jest szczególnie istotne w kontekście rozwoju kariery zawodowej. Dzięki przyznanym środkom możliwy będzie zakup nowoczesnej aparatury badawczej, materiałów do badań oraz sfinansowanie udziału w specjalistycznych szkoleniach – mówi dr inż. Aleksandra Kozłowska.

– Dzięki finansowaniu z NCBR będę miał możliwość położenia większego nacisku na pracę badawczą. Duża część finasowania jakie otrzymałem będzie przeznaczona na zakup sprzętu, na którym będą prowadzone badania przewidziane w ramach projektu, finansowanie udziału w konferencjach naukowych, targach w celu reklamy naszego produktu. Przewidziane są również fundusze na artykuły w czasopismach branżowych i naukowych – mówi dr inż. Michał Frątczak.

Program LIDER jest skierowany do młodych naukowców. Jego cel to poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. W ramach XII edycji konkursu złożono ok. 290 wniosków, finansowanie uzyskało 56 projektów w tym 2 autorstwa naukowców z Politechniki Śląskiej.

Dr inż. Aleksandra Kozłowska na co dzień realizuje swoje prace badawcze w Katedrze Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych w zespole, którego liderem jest prof. dr hab. inż. Adam Grajcar. Dr inż. Kozłowska swoje zainteresowania naukowe skupia głównie wokół tematyki związanej z nowoczesnymi stalami wysokowytrzymałymi dla przemysłu motoryzacyjnego AHSS (Advanced High Strength Steels). Jej prace dotyczą badania zależności pomiędzy składem chemicznym, mikrostrukturą i własnościami mechanicznymi w stalach wielofazowych typu TRIP (Transformation Induced Plasticity). Stale tego typu znajdują zastosowanie na elementy energochłonne samochodów osobowych.

Dr inż. Michał Frątczak w 2018 roku bronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską „Modelowanie i sterowanie płytowymi wymiennikami ciepła” na wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Aktualnie jest zatrudniony na etacie adiunkta. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z syntezą, analizą i praktyczną implementacją zaawansowanych adaptacyjnych układów regulacji procesowej. Zajmuje się także programowaniem sterowników przemysłowych PLC, problematyką rozproszonych systemów oraz wykorzystaniem techniki wirtualnego rozruchu do optymalizacji systemów regulacji procesowej.  

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie