Autor: Aleksandra Wojaczek     Publikacja: 12.03.2021     Aktualizacja: 18.03.2021

Sukces naukowców Politechniki Śląskiej w konkursie sieci M-ERA-NET2

Zespół pod kierunkiem dr hab. inż. Magdaleny Barbary Jabłońskiej został laureatem konkursu organizowanego przez sieć M-ERA.NET 2, finansującą badania z obszaru nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej.

Projekt NanoBainControl: „Przyspieszona przemiana nanobainityczna w stalach niskostopowych kształtowanych w procesach kucia wieloetapowego” został opracowany przez naukowców pod kierunkiem dr hab. inż. Magdaleny Barbary Jabłońskiej. Prace będą realizowane z udziałem partnerów z Niemiec i z Polski. — Udział w konkursie był wynikową naszych wspólnych dotychczasowych doświadczeń, planów badawczych z zakresu tematyki projektu i rozmów prowadzonych z partnerami, z którymi od wielu lat współpracujemy, tj. z Instytutem Przeróbki Plastycznej TU Bergakademie Freiberg, kierowanym przez prof. Ulricha Prahla (koordynatora projektu) oraz zespołem z Katedry Plastycznej Przeróbki Metali AGH, kierowanym w tym projekcie przez prof. Marka Wojtaszka  mówi dr hab. inż. Magdalena Barbara Jabłońska. —W wyniku swoistej burzy mózgów prowadzonej w trakcie naszych nieoficjalnych telekonferencji zgodnie zauważyliśmy korzyści, jakie może przynieść zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w obszarze technik informatycznych i automatyzacji procesów oraz ostatnich osiągnięć w zakresie obróbki cieplno-plastycznej w odniesieniu do wytwarzania wyrobów kutych z ekonomicznych stali o strukturze nanobainitycznej. Sformułowano cel projektu oraz niezbędny dla jego osiągnięcia zakres badań, który może być zrealizowany dzięki synergii naszych ośrodków badawczych — dodaje.

Projekt NanoBainControl dotyczy opracowania systemu obliczeniowego działającego w trybie online, tzw. cyfrowego bliźniaka procesu kucia, który w czasie rzeczywistym będzie sterować piecami, robotem-manipulatorem, prasą oraz systemem pomiarowym, prowadząc do wytworzenia odkuwek stalowych o mikrostrukturze nanobainitycznej z wykorzystaniem ciepła kucia. Projekt uzyskał wysoką (czwartą) pozycję w rankingu konkursu. Jak wskazuje dr hab. inż. M. Jabłońska, na wysokie miejsce oraz decyzję o finansowaniu działań przełożyły się systematyczne i wspólne przygotowywanie wniosku projektowego, jasno określony cel i spójny plan badań.

— Możliwość realizacji projektu dla całego Konsorcjum ma ogromne zaznaczenie z punktu widzenia rozwoju naukowego poszczególnych członków zespołu, a także poszerzenia spektrum badawczego, poprzez doposażenie i modernizację naszych unikatowych urządzeń doświadczalnych oraz opracowanie nowej metodyki badań. Liczymy również na ciekawą przygodę naukową, owocną współpracę z partnerami i wymianę doświadczeń, nie tylko poprzez dyskusje naukowe, ale przede wszystkim poprzez wspólne działanie i rozwiązywanie konkretnych problemów badawczych — podkreśla badaczka.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie