Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 05.04.2022

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów PŚ

28 studentów Politechniki Śląskiej otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2021/2022. Kandydatury studentów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki.

Do MEiN wpłynęło ponad 900 wniosków. Laureaci otrzymają wyróżnienie finansowe w wysokości 17 tys. zł. Przed wypłaceniem stypendium uczelnia zweryfikuje, czy w dacie przyznania stypendium przez ministra dany student spełniał warunki jego otrzymania. Osoba, która otrzymała stypendium ministra powinna złożyć odpowiednie oświadczenie w tej kwestii.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2021/2022 na stronie: Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022 - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Laureatom serdecznie gratulujemy!

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie