Autor: Jadwiga Witek     Publikacja: 25.06.2021     Aktualizacja: 02.07.2021

Stypendia MEN dla wybitnych młodych naukowców

Pięcioro wybitnych młodych naukowców Politechniki Śląskiej otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki. Laureatami zostali: mgr inż. Justyna Mika doktorantka w Katedrze Inżynierii i Analizy Eksploracyjnej Danych, dr inż. Magdalena Tutak z Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa, dr inż. Maciej Sowa z Katedry Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii, mgr inż. Adrian Radoń doktorant na Wydziale Mechanicznym Technologicznym oraz mgr inż. Jakub Bodys doktorant z Katedry Techniki Cieplnej.

Stypendiami zostali uhonorowani młodzi naukowcy prowadzący innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadający imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku.

— Otrzymane stypendium jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i nagrodą, ale równocześnie motywacją do dalszej pracy. Daje mi ono możliwości dalszego rozwoju naukowego, pozyskiwania nowych projektów oraz współpracy — mówi mgr inż. Justyna Mika doktorantka w Katedrze Inżynierii i Analizy Eksploracyjnej Danych.

Mgr inż. Justyna Mika na co dzień zajmuje się zastosowaniem technik bioinformatycznych do eksploracji danych omicznych pozyskanych na różnych poziomach organizacji żywej materii. — W swojej pracy doktorskiej badam wpływ dawek promieniowania, wieku oraz płci na różnorodność receptorów limfocytów T.  — wyjaśnia mgr inż. Mika.

Kolejnym nagrodzonym jest dr inż. Maciej Sowa z Katedry Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii, dla którego przyznane stypendium jest potwierdzeniem, że to co robi ma znaczenie dla rozwoju nauki. —  Nagroda jest również motorem napędowym do dalszego działania na rzecz poszerzania własnych horyzontów. Minister Edukacji i Nauki zgodnie z wieloletnią tradycją corocznie docenia dokonania młodych badaczy z jednostek naukowych w Polsce. W moim przypadku chodziło o całokształt dorobku naukowego, który, jak na pracownika uczelni technicznej przystało, obfituje zarówno w osiągnięcia na polu naukowym, jak również aplikacyjnym. Świadczą o tym artykuły naukowe opublikowane na łamach takich czasopism jak Electrochimica Acta czy Applied Surface Science oraz przyznane patenty, z których część znalazła aplikację w przemyśle —  mówi dr inż. Maciej Sowa. 

Na co dzień dr inż. Sowa skupia swoje zainteresowania badawcze wokół elektrochemii stosowanej, a w szczególności elektrochemicznej obróbki powierzchni.

— To niezwykle ważne i jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla młodych naukowców w Polsce. Przyznawane jest osobom prowadzącym wysokiej jakości badania i posiadającym bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej. Istotne znaczenie ma także fakt, że ocena jest dokonywana przez grono wybitnych i niezależnych ekspertów, co moim zdaniem gwarantuje jej obiektywizm. Znalezienie się zatem w niewielkim gronie laureatów tego konkursu, stanowi ogromne wyróżnienie nie tylko dla samego naukowca, ale także dla Politechniki Śląskiej — mówi kolejna laureatka dr inż. Magdalena Tutak z Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa.

W swojej codziennej pracy naukowej dr inż. Magdalena Tutak zajmuje się badaniami dotyczącymi  zagadnień z zakresu dwóch priorytetowych obszarów badawczych Politechniki Śląskiej:  „Automatyzacji procesów i Przemysłu 4.0” oraz „Ochrony Klimatu i Środowiska, Nowoczesnej Energetyka”.

Kolejnym laureatem jest mgr inż. Adrian Radoń, doktorant na Wydziale Mechanicznym Technologicznym . —  Stypendium zostało przyznane mi za badania prowadzone nad interakcją promieniowania elektromagnetycznego z materiałami organicznymi oraz nieorganicznymi —  mówi mgr inż. Adrian Radoń.

— Dla naukowca każda nagroda jest bardzo ważna, ponieważ potwierdza, że jego działania są doceniane w szerokim gronie odbiorców. W przypadku stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców szansa na otrzymanie tej nagrody jest niewielka, w tym roku niecałe 12% — dodaje mgr inż. Adrian Radoń.

Stypendium otrzymał również mgr inż. Jakub Bodys doktorant z Katedry Techniki Cieplnej.

 - Podstawą otrzymania stypendium była kilkuletnia aktywność naukowa w obszarze ekologicznego i wysokosprawnego chłodnictwa opartego o naturalny czynnik roboczy czyli dwutlenek węgla. Głównym przedmiotem badań było modelowanie strumienic do dużych zintegrowanych układów chłodniczo-grzewczych, takich jak supermarkety, centra sportowe lub hotele. Kontynuujemy badania w tym obszarze, rozwijając asortyment instalacji laboratoryjnych oraz proponując prototypy nowych, ekologicznych urządzeń do aplikacji grzewczych jak przydomowe i przemysłowe strumienicowe pompy ciepła oraz mobilne układy chłodnicze - mówi mgr inż. Bodys.

W tegorocznej edycji konkursu Ministra Edukacji i Nauki wpłynęło 1897 wniosków, stypendia otrzymało 217 osób. Laureaci konkursu będą otrzymywali stypendia Ministra w wysokości 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

Serdecznie gratulujemy! 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie