Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 14.09.2021     Aktualizacja: 17.09.2021

Stypendia MEiN dla wybitnych studentów

Uzdolnieni studenci będą mogli składać wnioski o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe. Stypendia na rok akademicki 2021/2022 przyznaje Minister Edukacji i Nauki. 

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Może je otrzymać student wykazujący się: znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Studenci, którzy chcą złożyć wniosek o stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022 proszeni są o zapoznanie się z procedurą składania wniosków oraz o przygotowanie pełnej dokumentacji do złożenia wniosku. Zainteresowani powinni przesłać maila do Centrum Obsługi Studiów do dnia 8 października 2021 roku na adres RD1@polsl.pl. Następnie student zostanie poinformowany mailowo o dalszych procedurach składania wniosku. W razie pytań można kontaktować się z Centrum Obsługi Studiów: email: RD1@posl.pl lub telefon 32 237 17 76.

We wniosku można przedstawić wyłącznie osiągnięcia uzyskane do dnia 30 września 2021 r. Muszą to być osiągnięcia uzyskane w okresie studiów. Więcej na stronie Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022 - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie