Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 07.09.2021

Stypendia DAAD 2022/2023

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) przygotowała nową ofertę stypendialną na rok akademicki 2022/2023. Oferta skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni.

DAAD jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych i ich studentów. Dzięki organizacji rokrocznie ponad 130 000 studentów i pracowników nauki z całego świata realizuje pobyty studyjne i naukowe za granicą. DAAD jest tym samym jedną z największych na świecie organizacji wspierających międzynarodową wymianę akademicką, ale jej zakres działalności wykracza poza przyznawanie stypendiów. Równie intensywnie angażuje się w proces umiędzynarodowienia niemieckich uczelni, reformowanie systemów oświaty w państwach rozwijających się, a także wspieranie rozwoju germanistyki i promocję języka niemieckiego za granicą.

Organizacja na rok 2022/2023 przygotowała ofertę stypendialną do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni. Są to min. stypendia na pobyty badawcze, staże, wakacyjne kursy j.niemieckiego, pobyty studyjne czy studia typu Master.  

Więcej informacji w broszurze na stronie: https://issuu.com/daadpolska/docs/endbroszura21 oraz   www.daad.pl

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie