Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 06.08.2021

Studentka Architektury Politechniki Śląskiej zaprojektowała rozbudowę Kopalni Sztuki w Zabrzu

Rewitalizacja szybu Tadeusz a następnie utworzenie na nim dwóch platform widokowych, budowa przeszklonego budynku, w który wkomponowany byłby stary budynek maszynowni a także zagospodarowanie terenów wokół nich – to propozycje zawarte w projekcie rozbudowy Kopalni Sztuki w Zabrzu – Biskupicach, który stworzyła studentka piątego roku architektury Politechniki Śląskiej. Projekt był pracą inżynierską Marty Śpiewok.

Projekt inż. Śpiewok dotyczy części terenu po dawnej kopalni Ludwik w Zabrzu Biskupicach. Na terenie tym jest min. stary kopalniany szyb Tadeusz oraz maszynownia. W sąsiednim budynku działa stowarzyszanie Kopalnia Sztuki, które zajmuje się propagowaniem poindustrialnego dziedzictwa Regionu. Projekt studentki dotyczy rozbudowy Kopalni Sztuki poprzez połączenie jej z szybem Tadeusz i nowym budynkiem. 

– W mojej pracy inżynierskiej chciałam zająć się terenami poprzemysłowymi, tak żeby mój temat kojarzył się ze Śląskiem, ponieważ bardzo utożsamiam się z tym miejscem. W moim domu mówi się po śląsku, mam też śląskie nazwisko i dlatego chciałam, aby moja praca była związana właśnie ze Śląskiem – mówi inż. Marta Śpiewok. 

Projekt inż. Śpiewok dotyczy rewitalizacji starego szybu Tadeusz oraz łącznika przemysłowego prowadzącego z budynku Kopalni Sztuki do szybu a także budowę nowego przeszklonego budynku, w który wkomponowany byłby stary budynek maszynowni. W nowym budynku powstałaby Mediateka, restauracja oraz przestrzeń rekreacyjna a na dachu antresola, gdzie mogłyby odbywać się koncerty czy imprezy kulturalne.  

– Bardzo często obiekty poprzemysłowe niszczeją są zaniedbane a ja chciałam pokazać, że można je zagospodarować, wykorzystać, ponieważ mają one potencjał. Np. w Mediatece na urządzeniach mobilnych czy monitorach można by było oglądać filmy związane z historią górnictwa, stare mapy czy zdjęcia – mówi inż. Śpiewok.  

Projekt studentki zawiera także rewitalizację szybu Tadeusz i stworzenie na nim dwóch platform widokowych. Jednej w połowie szybu a drugiej na jego szczycie, skąd podziwiać można okoliczną panoramę. Projekt przewiduje też liczne nasadzenia wokoło szybu i nowego budynku, głownie zieleni niskiej.

Pomysł na projekt rozbudowy Kopalni Sztuki w Zabrzu podsunęła studentce dr inż. arch. Anna Sulimowska-Ociepka, która była też promotorem tej pracy.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie