Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 30.09.2021

Studenci Politechniki Śląskiej nagrodzeni w konkursie „Młodzi Innowacyjni”

Absolwenci Wydziału Mechanicznego Technologicznego zostali nagrodzeni w XIII edycji ogólnopolskiego konkursu Młodzi Innowacyjni 2021. Jury pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Janusza Kacprzyka (Instytut Badań Systemowych PAN) przyznało w każdej z kategorii nagrody stopnia I i II oraz wyróżnienia.

Magister inżynier Wojciech Hańderek oraz inżynier Paweł Polnik zdobyli II nagrodę w swoich kategoriach. Jury nagrodziło pracę magisterską pt. „System detekcji cyberataków na przemysłowe systemy sterowania”, której promotorem jest dr hab. inż. Piotr Przystałka, prof. PŚ oraz pracę inżynierską pt. „Wizualizacja wybranego procesu przemysłowego z wykorzystaniem technologii internetowych”, której promotorem jest prof. dr hab. inż. Gabriel Kost. Osiągnięcie jest tym większe, że laureaci rywalizowali z najlepszymi absolwentami z całej Polski.

Obie prace związane są z tematyką cyberbezpieczeństwa podejmowaną w projekcie zespołu ICS CyberSecurity Team, którego opiekunem naukowym jest prof. Piotr Przystałka. Rozwiązania będące wynikiem działań projektowych posiadają innowacyjny i oryginalny charakter oraz cechują się wysokim poziomem praktycznym. Stanowisko badawcze i demonstrator systemu były główną atrakcją stoiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach prestiżowej konferencji Cybersec 2019 budząc zainteresowanie ekspertów branżowych firm tj. Samsung, Grupa Azoty, Enea, Motorola Solutions, APA Group, IOSEC.

Projekt początkowo zyskał wsparcie finansowe w ramach tzw. małego grantu dla studenckich kół naukowych Politechniki Śląskiej (edycja 2019), a obecnie jest rozwijany dzięki dofinansowaniu uzyskanemu podczas III edycji konkursu dla kół naukowych na Politechnice Śląskiej w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Wykonane do tej pory badania pozwoliły na przygotowanie kilku publikacji naukowych we współpracy ze studentami naszej uczelni. Projekt był także prezentowany na licznych wydarzeniach organizowanych na Politechnice Śląskiej m.in. podczas seminarium dot. Internetu Rzeczy, sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa zorganizowanego pod koniec lutego 2020 r.

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie