Autor: Aleksandra Wojaczek     Publikacja: 23.02.2021     Aktualizacja: 04.03.2021

Studenci Politechniki Śląskiej laureatami stypendiów Ministra Edukacji i Nauki

Minister Edukacji i Nauki wyłonił grupę studentów, wśród których znalazło się czworo przedstawicieli Politechniki Śląskiej. Laureaci otrzymali stypendia za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe za rok akademicki 2020/2021.

Tegorocznymi laureatami stypendiów Ministra Edukacji i Nauki są: Anna Krzak (studentka kierunku technologia chemiczna), Jakub Siłka (student kierunku informatyka), Patrycja Wąsik (studentka kierunku technologia i inżynieria chemiczna) oraz Michał Wieczorek (student kierunku informatyka).

Wnioski o przyznanie stypendium za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe przesyłali rektorze uczelni do października 2020 roku. Zostało zgłoszonych 890 studentów. Rozpatrzenia wniosków dokonał zespół, w skład którego weszli eksperci reprezentujący różne dziedziny nauki i sztuki. Wnioski zostały ocenione metodą punktową.

Wśród kryteriów przyznania wyróżnienia znalazły się m.in. autorstwo lub współautorstwo w monografii naukowej, czasopiśmie naukowym, znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, wygłoszenie referatu na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji, uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia.

Serdecznie gratulujemy laureatom!

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie