Autor: Aleksandra Wojaczek     Publikacja: 24.02.2021     Aktualizacja: 25.02.2021

Spotkanie władz Uczelni z najlepszymi studentami

15 stycznia 2021 roku na zaproszenie Jego Magnificencji Rektora prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka odbyło się spotkanie z najzdolniejszymi studentami z semestrów V i VII studiów inżynierskich w Politechnice Śląskiej.

W wydarzeniu online wzięło udział ponad 140 osób. Uczestniczyli w nim: JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk; prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia; prof. dr hab. inż. Anna Chrobok, Dyrektor Kolegium Studiów oraz dr. hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ , Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego.

W ramach trwającej rekrutacji omówiono między innymi aktualne programy kształcenia na II stopniu studiów, w tym interdyscyplinarny kierunek nanotechnologia, który na Uczelni jest realizowany przez 7 wydziałów. Studenci i naukowcy opowiadali o zaletach studiowania nanotechnologii i możliwościach rozwoju naukowego oraz perspektywach związanych z zatrudnieniem absolwentów tego kierunku. Wystąpili m.in.: dr hab. inż. Mirosława Pawlyta, prof. PŚ z Wydziału Mechanicznego Technologicznego oraz dr hab. inż. Dawid Janas, prof. PŚ z Wydziału Chemicznego.

— Jesteśmy w okresie dynamicznej transformacji systemu szkolnictwa wyższego. Należy pamiętać, że nowa ustawa zmieniła sposób funkcjonowania szkół wyższych, w tym także nadawania stopni naukowych. Rok 2020 miał go ustabilizować, ale ze względu na pandemię i nowe wyzwania nie mieliśmy szans, żeby system doprowadzić do stanu optymalnego z punktu widzenia prowadzenia działalności badawczej i naukowej — przypomniał Rektor prof. Arkadiusz Mężyk. Nawiązał także do ankiet, które były przeprowadzane przez studentów m.in. w sprawie kształcenia zdalnego. — Bez studenta czyli końcowego użytkownika systemu szkolnictwa wyższego, nie da się go udoskonalić — powiedział.

 

Studenci zapoznali się z ofertą dydaktyczną skierowaną do wybitnie uzdolnionych. Omówiono między innymi kwestie związane z programem mentorskim „Rozwiń skrzydła”, kształceniem zorientowanym na udział w projektach Project Based Learning, korzyści z angażowania się w działalność studenckich kół naukowych, a także możliwości finansowego wsparcia studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

— Zakładamy, że student musi zdobyć podstawy wiedzy ścisłej, zanim przejdzie dalej. Nie zapominamy, by na pierwszych semestrach wprowadzać ciekawe zajęcia. Już na drugim semestrze pojawia się PBL rozumiany zarówno jako problem, jak i project – based learing. Będą takie zajęcia, by mogli Państwo świadomie wybrać ścieżkę dyplomowania. Coraz więcej mamy w Polsce firm małych i średnich i w nich sprawdzają się wiedza ogólna i interdyscyplinarność — podkreślił prof. Wojciech Szkliniarz, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.

Studenci mieli także możliwość zadawania pytań do władz Uczelni na czacie. Wiele z nich dotyczyło różnych form kształcenia oraz organizacji zajęć dydaktycznych, a także wpływu pandemii na proces nauczania.

— Korzystając z okazji chciałem Państwu życzyć bardzo dobrego wyboru takich studiów, które będą wpisywały się w Wasze zainteresowania i które dadzą Wam największą satysfakcję, zarówno z samego studiowania na studiach drugiego stopnia, a przede wszystkim w przyszłej pracy zawodowej, Nie ma nic cenniejszego, niż taka praca, do której wstajemy z przyjemnością i którą traktujemy bardziej jako realizację własnych zainteresowań niż zdobywanie środków na życie. Życzę Wam, aby Politechnika Śląska umożliwiła Wam taki wybór kierunków i by dała Wam szansę na ciekawe studia, dobre wykształcenie i w przyszłości na dobrą pracę — powiedział Rektor prof. Arkadiusz Mężyk.

Spotkanie zostało przygotowane przez Kolegium Studiów wspólnie z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie