Autor: Agnieszka Kliks-Pudlik     Publikacja: 19.05.2022

Spotkanie rektorów na EURECA-PRO Review Week

Plenarne spotkanie rektorów, dyskusje tematyczne na temat różnych form kształcenia i sesja o finansowaniu międzynarodowych projektów – między innymi takie wydarzenia znalazły się w programie drugiego dnia międzynarodowego spotkania EURECA-PRO Review Week, które trwa na Politechnice Śląskiej.

W Gliwicach od wtorku są przedstawiciele ośmiu europejskich uniwersytetów, zrzeszonych w konsorcjum EURECA-PRO. W spotkaniu organizowanym na Politechnice Śląskiej bierze udział ponad 140 osób – rektorów uczelni partnerskich, naukowców, studentów oraz reprezentantów administracji.

Ważnym punktem środowej agendy było plenarne spotkanie rektorów uczelni zrzeszonych w konsorcjum EURECA-PRO. Obecne na nim były także władze Politechniki Śląskiej: rektor prof. Arkadiusz Mężyk oraz prorektor ds. nauki i rozwoju prof. Marek Pawełczyk.

– Dzisiejsze spotkanie rady rektorów było okazją do przedstawienia dotychczasowych osiągnięć całego konsorcjum, a także do przedyskutowania kierunków dalszych prac i dalszego rozwoju inicjatywy jaką jest Uniwersytet Europejski – powiedział prof. Marek Pawełczyk, który jest kierownikiem projektu EURECA-PRO na Politechnice Śląskiej.

W środę spotkała się także Educational Council (rada edukacyjna/kształcenia). – Podczas obrad omawiane były wszystkie sprawy związane z wprowadzeniem na uczelniach zrzeszonych w konsorcjum wspólnej oferty kształcenia w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji (responsible consumption and production), na wszystkich poziomach studiów. Poza tym planowane są dodatkowe formy kształcenia (szkoły letnie, MOOC, wykłady online, warsztaty) i innowacyjne metody kształcenia (PBL i STEM) – przekazał dr inż. Marcin Górski, zastępca kierownika projektu EURECA-PRO na Politechnice Śląskiej.

Ponadto obradowała grupa Research Task Force (rada naukowa/ds. badań) m.in. na temat oferty finansowania projektów międzynarodowych przez Komisję Europejską; zaplanowano też spotkania naukowców w ramach grup tematycznych – odpowiadającym priorytetowym obszarom badawczym.

W środę przed południem odbyło się wydarzenie towarzyszące EURECA-PRO Review Week, przygotowane przez Centrum Popularyzacji Nauki PŚ – „Wspieramy sport naukowo”. Społeczność akademicka ma również szansę zobaczyć wystawę pokonkursową dzieci i młodzieży ECO z EURECĄ.

W czwartek 19 maja m.in. odbędzie się dyskusja poświęcona kwestiom rozwoju potencjału naukowego aliansu, kierunków i obszarów wspólnych badań i działań projektowych naukowców EURECA-PRO. Zakończenie imprezy odbędzie się w piątek.

Rektor prof. Arkadiusz Mężyk przypomniał, że cała aktywność konsorcjum EURECA-PRO obraca się wokół 12. celu zrównoważonego rozwoju ONZ, który dotyczy odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji (responsible consumption and production).

– Wśród efektów działalności szkół wyższych i instytutów badawczych są osiągnięcia naukowe, które następnie są wdrażane w gospodarce. Jednak przez wiele lat często były one wykorzystywane bardzo krótkowzrocznie, bez spojrzenia na długofalowe efekty. Zatem nadszedł czas, by zacząć się zastanawiać, jak wdrażać te naukowe efekty, by nie tylko nie szkodziły one środowisku, ale wręcz by zaczęły pomagać naszej planecie. Stąd też pomysł opracowania celów zrównoważonego rozwoju i powiązania ich z aktywnościami uczelni – podkreślił rektor.

Konsorcjum EURECA-PRO (European University on Responsible Consumption and Production) zrzesza 8 europejskich uniwersytetów: Politechnika Śląska, Montanuniversität Leoben (Austria), Technische Universität Bergakademie Freiberg (Niemcy), Technical University of Crete (Grecja), Universidad de León (Hiszpania), University of Petrosani (Rumunia), University of Applied Sciences Mittweida (Niemcy) oraz Hasselt University (Belgia).  

Udział w konsorcjum EURECA-PRO to korzyści dla studentów, naukowców i doktorantów uczelni członkowskich. Studenci mogą uczestniczyć we wspólnych programach studiów, korzystać z zajęć organizowanych przez wykładowców z innych krajów z uczelni partnerskich. Doktoranci mogą brać udział we wspólnych programach doktorskich, a naukowcy realizować różne programy europejskie i wspólnie aplikować o fundusze.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie