Autor: Aleksandra Wojaczek     Publikacja: 16.03.2021

Seminarium naukowe POB6

17 marca o godz. 14:00 odbędzie się seminarium naukowe organizowane w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego: ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka – podobszar 1: zmiany klimatu i środowiska oraz redukcja zanieczyszczenia powietrza.

Podczas sesji w ramach seminarium zostaną podjęte takie zagadnienia, jak m.in. arktyczne wzmocnienie ocieplania klimatu, rozwój elektromobilności w górnictwie, ochrona przed hałasem środowiskowym, ocena narażenia na zanieczyszczenia.

Agenda spotkania i dane do logowania.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie