Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 19.12.2022     Aktualizacja: 20.12.2022

Rozmowy z ministrami w sprawie utworzenia Narodowego Centrum Badań i Wdrożeń Odnawialnych Źródeł Energii

8 grudnia 2022 roku rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, wraz z prorektorem ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. Januszem Kotowiczem gościli na spotkaniu w siedzibie Ministerstwa Edukacji Nauki. 

W rozmowach uczestniczyli: wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek, pełnomocnik rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych, wiceminister Ireneusz Zyska - pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Żalek, dyrektor NCBR Paweł Kuch oraz przedstawiciele strony instytutów naukowych i szkół wyższych.

Wizyta była związana z kontynuacją prac nad utworzeniem Narodowego Centrum Badań i Wdrożeń Odnawialnych Źródeł Energii (w skrócie Narodowe Centrum OZE). W tym  celu na początku grudnia br. Politechnika Śląska, wraz z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN – Liderem Konsorcjum, Akademią Górniczo-Hutniczą, Instytutem Energetyki w Warszawie oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim założyła konsorcjum, które ma na celu wyjście naprzeciw transformacji energetycznej w naszym kraju.

Istotą proponowanego Centrum jest wykorzystanie koncepcji tzw. żywego laboratorium (Living Lab), czyli budowa nie tylko stanowisk badawczych w laboratoriach uczelni i instytutów, ale przede wszystkim budowa demonstratorów w terenie, czyli gminach i powiatach. Oznacza to żywą interakcję zastosowanych nowych technologii z jednej strony, i wyników badań eksploatacyjnych i wdrożeniowych z drugiej strony, przy jednoczesnym udziale zainteresowanego podmiotu samorządu terytorialnego i przemysłu.

Realizacji tego zadania, począwszy od rozmów w potencjalnymi partnerami samorządu terytorialnego a także opracowaniem koncepcji zaprojektowania i budowy demonstratora do produkcji i wykorzystania wodoru dla bloków mieszkalnych, budynków jednorodzinnych/wielorodzinnych, czy małych osiedli ze strony Politechniki Śląskiej, podjął się prorektor prof. Janusz Kotowicz wraz z zespołem. Prorektor pozyskał partnerów ze strony powiatów rybnickiego oraz gliwickiego. Trwają również rozmowy nad rozszerzeniem realizacji tej koncepcji o inne miasta naszego regionu.

Strona naukowa przedstawiła konieczność finansowania badań planowanych demonstratorów i rozwoju technologii. Podkreślono konieczność sformułowania projektów, które mogą być finansowane m.in. przez NCBiR. Zwrócono uwagę na możliwość konsolidacji środowisk naukowych do realizacji tych projektów.

Strona rządowa przedstawiła swoje koncepcje w tym zakresie. Nie wszystkie głosy z tej strony pokrywały się z propozycjami naukowców. Rozmowy będą kontynuowane.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie