Na zdjęciu widzimy uczestników spotkania siedzących w Sali obrad
Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 01.09.2022

Rozmowy w MEIN o utworzeniu Narodowego Centrum Badań i Wdrożeń OZE

30 sierpnia 2022 roku w Warszawie przedstawiciele instytucji polskiej nauki na spotkaniu z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem rozmawiali o utworzeniu Narodowego Centrum Badań i Wdrożeń Energii Odnawialnej (PolRES Living Lab). Centrum jest unikalną koncepcją polegającą na budowie lokalnych, innowacyjnych instalacji demonstracyjnych w obszarze odnawialnych źródeł energii.

W ramach PolRES Living Lab planowane jest powołanie Centrum Naukowego, w skład, którego wejście zadeklarowały:

  • IMP PAN KEZO w Jabłonnie
  • Centrum Energetyki AGH
  • Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki w Gliwicach
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Instytut Energetyki w Warszawie

W spotkaniu z Ministrem Politechnikę Śląską reprezentowali rektor prof. Arkadiusz Mężyk oraz prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prof. Janusz Kotowicz. Ze strony rządowej w rozmowach uczestniczył także sekretarz stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska oraz przedstawiciele zainteresowanych inicjatywą instytucji polskiej nauki: prof. IMP PAN, prof. Marcin Lackowski Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, prof. IMP PAN Grzegorz Żywica Zastępca Dyrektora ds. Naukowych IMP PAN., prof.  Wojciech Nowak, Dyrektor Centrum Energetyki AGH, prof. Tomasz Gałka Dyrektor Instytutu Energetyki a także prof. Jan Przyborowski – Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Powołanie Narodowego Centrum Badań i Wdrożeń Energii Odnawialnej pozwoli na integrację infrastruktury OZE, ekoenergetyki, technologii wodorowych i sektora OZE, zwłaszcza offshore wind, które są przedmiotem badań kilku wiodących ośrodków naukowych i przemysłowych w kraju.

Politechnika Śląska jako partner naukowy w ramach prac centrum, oferuje między innymi możliwość przeprowadzania badań związanych z rozwojem technologii produkcji wodoru oraz produkcji metanolu na bazie wodoru z OZE, wykorzystaniem wodoru w instalacjach parowo-gazowych, opracowaniem modelów i prognoz związanych z bezpieczeństwem energetycznym kraju, magazynowaniem energii z wykorzystaniem wodoru. Rozmowy w tym temacie od kilku miesięcy prowadził profesor Janusz Kotowicz.

Temat odnawialnych źródeł energii (OZE) jest jednym z istotnych elementów polityki energetycznej Polski realizowanej m.in. w kontekście Krajowego Planu Odbudowy oraz implementacji w Polsce Europejskiego Zielonego Ładu. Działania na rzecz wykorzystania krajowych zasobów naturalnych i potencjału naukowo-badawczego, w tym współpraca nauki z przemysłem i rozwój innowacji, to krok w kierunku niezależności energetycznej Polski.

Zdjęcie: źródło MEiN

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie