Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 21.01.2022

Rozmowy partnerskie władz Politechniki Śląskiej i Miasta Rybnik

19 stycznia br., w Urzędzie Miejskim w Rybniku, odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju współpracy pomiędzy Miastem Rybnik a Politechniką Śląską. Dyskutowano wspólne inicjatywy związane z wprowadzeniem technologii wodorowych oraz kroki podejmowane dla organizacji Centrum Projektowego Fraunhofera przy Politechnice Śląskiej w Rybniku.

Realizacja projektu wpłynie na wzmocnienie potencjału naukowego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego i wynika z przekonania o konieczności współdziałania w duchu zasad partnerstwa w dziedzinie transformacji przemysłowej regionu, w kierunku zielonej gospodarki. Na spotkaniu omawiano także rozszerzenie współpracy pomiędzy Politechniką Śląską a spółkami miejskimi Rybnika, m.in. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w zakresie wykorzystania OZE, a także przedsiębiorstwem transportu miejskiego, po doposażeniu go w autobusy wodorowe. Rozmawiano również na temat uruchomienia studiów podyplomowych w Rybniku pn. Inżynieria terenów zurbanizowanych.

W rozmowach ze strony Politechniki Śląskiej uczestniczyli Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego dr inż. Zygmunt Łukaszczyk, natomiast Miasto Rybnik reprezentował Prezydent Piotr Kuczera.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie