Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 13.10.2021

Rozmowy partnerskie władz Politechniki Śląskiej i Miasta Gliwice

11 października br., w gliwickim ratuszu, odbyło się spotkanie Kolegium Rektorskiego Politechniki Śląskiej z władzami Miasta Gliwice.

Politechnikę Śląską w rozmowach reprezentowali: Rektor PŚ – prof. Arkadiusz Mężyk, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym prof. Janusz Kotowicz, prorektor ds. nauki i rozwoju prof. Marek Pawełczyk, prorektor ds.  studenckich i kształcenia prof. Wojciech Szkliniarz, prorektor ds. ogólnych prof. Bogusław Łazarz oraz prorektor ds. infrastruktury i promocji – prof. Tomasz Trawiński. Ze strony władz miejskich uczestnikami spotkania byli prezydent miasta Adam Neumann, I zastępca prezydenta miasta Mariusz Śpiewok, II zastępca Aleksandra Wysocka oraz III zastępca Ewa Weber.

Współpraca naszej Uczelni z gliwickim samorządem, od wielu lat przebiega na różnych płaszczyznach i w wielu specjalnościach. Wciąż otwarte są nowe obszary współdziałania, o czym rozmawiano podczas poniedziałkowego spotkania władz Politechniki Śląskiej z władzami miasta.

Politechnika Śląska kształci tysiące studentów, chętnie zatrudnianych później przez lokalne firmy i regionalny biznes. Obecność uczelni i jej wyjątkowy kapitał ludzki stymulują zatem rozwój naszego miasta, umożliwiając pełne wykorzystanie posiadanego potencjału. Zależy nam nie tylko na kontynuacji długiej i owocnej współpracy z Politechniką Śląską, ale też na jej stałym poszerzaniu. Pól współdziałania jest wiele, począwszy od korzystania ze specjalistycznej wiedzy naukowców Politechniki przy projektowaniu dalszych działań i zamierzeń  inwestycyjnych, przez intensywne angażowanie miejskich spółek we wspólne projekty z uczelnią, program praktyk dla studentów, programy stażowe, realizację szeroko rozumianej idei „Miasta dla Młodych”, innowacyjne działania na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście, po aktywną współpracę przy adaptacji siedziby Centrum Kultury VICTORIA i wspólne promowanie tego miejsca – podkreślił prezydent Gliwic Adam Neumann.

Rektor Arkadiusz Mężyk podkreślił, że dobra współpraca władz naszej Uczelni z zarządem Miasta Gliwice, jest niezmiernie ważna dla Politechniki Śląskiej. Chcemy, aby Uczelnia była atrakcyjnym miejscem, które będzie przyciągało nowych  studentów, aby Ci po zakończeniu edukacji, swoją przyszłość wiązali z Gliwicami. Wspólnie chcemy takie warunki im stworzyć. Skupiamy się obecnie na możliwościach rozwoju, min.: wypracowaniu wspólnej koncepcji zagospodarowania terenu miasta - w tym dzielnicy akademickiej, rozszerzeniu terenów pod inwestycje Politechniki Śląskiej, doskonaleniu komunikacji - nie tylko z dzielnicą akademicką, ale również w obrębie Miasta, jak i całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Mamy szereg planów, które w tym zakresie dyskutujemy. Razem z naszymi miejskimi partnerami będziemy się angażować w wiele projektów, min. rozwijanie współpracy z Politechniką Lwowską, czy rozwój kształcenia w obszarze związanym z lotnictwem cywilnym.

Politechnika Śląska od lat zajmuje wysokie miejsca w regionalnych i krajowych rankingach pod względem liczby absolwentów zasilających kadrę menedżerską. Na bazie kapitału ludzkiego naszej Uczelni Badawczej rozwijają się liczne przedsiębiorstwa w mieście, innowacyjne firmy z branży IT ulokowane w Centrum Nauki i Biznesu „Nowe Gliwice”, miejskie spółki takie jak Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej czy Śląska Sieć Metropolitalna (pierwszy w Polsce samorządowy operator infrastruktury informatycznej), a także start-upy korzystające z infrastruktury i usług Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” – ważnej platformy współpracy między sferą nauki, biznesu i samorządu. Potencjał intelektualny kadry naukowej Politechniki Śląskiej zaangażowanej w prace grup roboczych nad nową strategią rozwoju miasta „Gliwice 2040” to zdecydowana wartość dodana w długofalowym procesie tworzenia tego ważnego strategicznego dokumentu.

Zdjęcia Dorota Nita-Garbiec

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie