plakat wydarzenia
Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 17.10.2023     Aktualizacja: 20.10.2023

Przystanek do Stacji Równość: Kobiety w nauce

Już po raz 7. w tym roku spotkamy się, aby porozmawiać o jednej z naczelnych zasad horyzontalnych funduszy europejskich i całej Unii – zasadzie równości kobiet i mężczyzn. Tym razem poruszymy tematykę kobiet w nauce – jakie bariery spotykają na swojej naukowej drodze? Czy coś ogranicza im rozwój zawodowy? Czy na przestrzeni lat zaszły w tej materii jakieś zmiany? A może to tylko mit i płeć w tej branży nie ma znaczenia? Albo jest to uzależnione od rodzaju uczelni i kierunku? Lub czegoś jeszcze?

Na te i inne pytania odpowiemy 24 października podczas wyjątkowego spotkania na które zaproszone zostały:

  • Dr hab. inż. Monika Kwoka, prof. PŚ – Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki / Katedra Cybernetyki, Nanotechnologii i Przetwarzania Danych
  • Dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, prof. PŚ – Wydział Architektury / Katedra Teorii, Projektowania i Historii Architektury
  • Dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, prof. PŚ – Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki / Katedra Biotechnologii Środowiskowej
  • Dr inż. Magdalena Letun-Łątka – Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
  • Dr nauk o zdrowiu Katarzyna Brukało – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Dr Monika Glosowitz – Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski
  • Mgr inż. Katarzyna Markiewicz-Śliwa – Centrum Zarządzania Projektami
  • Mgr Barbara Balon – Politechnika Śląska, Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Po rozmowie profesor Monika Kwoka przeprowadzi warsztat na temat tego, jak się zaprezentować, jak pokazać swój pomysł, projekt, ideę –  jak mówić o swoich osiągnięciach i z dumą je prezentować. Proces socjalizacji dziewczynek i młodych kobiet nie zawsze sprzyja przecież wierze we własne możliwości i przekonaniu, że mają czym się chwalić, że powinny i mogą to robić.

Spotkanie odbędzie się w auli Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, które jest współorganizatorem spotkania. Zależy nam jednak i serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych bez względu na rodzaj uczelni, kierunek czy sam fakt połączenia bądź nie z akademickim światem. Chcemy prowadzić otwartą dyskusję i przyjazną wymianę doświadczeń.

Zapraszamy serdecznie!

24 października, wtorek, godz.: 15-18, Gliwice, ul. Banacha 7, aula Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej (CIIT). Wstęp wolny po uprzedniej, potwierdzonej rejestracji:

LINK DO FORMULARZA: https://funduszeue.slaskie.pl/czytaj/kobiety_w_nauce_101623

Zasady równości kobiet i mężczyzn  

To jedna z naczelnych zasad horyzontalnych Unii Europejskiej, a jej stosowanie jest obligatoryjne we wszystkich funduszach europejskich. Zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/1060 Państwa członkowskie i Komisja zapewniają, by równość mężczyzn i kobiet oraz uwzględnianie aspektu i perspektywy płci brano pod uwagę i propagowano w całym procesie przygotowywania, wdrażania, monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji programów.  

W Szczegółowym Opisie Priorytetów znalazły się zapisy umożliwiające beneficjentom realizację działań aktywizujących kobiety, natomiast jako Instytucja Zarządzająca środkami europejskimi w regionie (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) chcielibyśmy promować tę zasadę poprzez organizację spotkań tematycznych dotyczących równości płci. Pierwszą imprezą poświęconą tej tematyce była konferencja z okazji Dnia Kobiet pn. „Liderki zmiany” – tutaj można przeczytać relację z wydarzenia https://slaskie.pl/content/liderki-zmiany-o-sobie-i-sytuacji-kobiet-w-dniu-ich-swieta?page=2  

Stacja: Równość 

Jest to cykl spotkań tematycznych (przystanków) poświęconych barierom równości płci, zapobieganiu wszelkiej dyskryminacji i przeciwdziałaniu stereotypom. Do tej pory poruszaliśmy tematykę: zmiany w kontekście społecznych uwarunkowań płci, powrotu do pracy po dłuższej nieobecności, dyskryminacji ze względu na niepełnosprawności i wiek oraz niestereotypowych wyborów zawodowych i prywatnych.

Tym razem przyjrzymy się, jak kształtuje się sytuacja na uczelniach wyższych z perspektywy kobiet, czy awans zawodowy jest tak samo dostępny dla każdego naukowca i każdej naukowczyni, porozmawiamy o wspieranie dostępu kobiet i dziewcząt do nauki, w szczególności do nauk ścisłych i technicznych, chociaż nie tylko. Ale przede wszystkim nastawiamy się na rozmowę w luźnej i kameralnej atmosferze, na wymianę kontaktów, dyskusje, sieciowanie i networking.

Poznaj inspirujących ludzi, zyskaj impuls do działania i wiedzę o funduszach europejskich!

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie