Autor: Aleksandra Wojaczek     Publikacja: 29.06.2021

Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursie finasowania PBL

Politechnika Śląska przedłuża termin składania wniosków w VI konkursie finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” do 5 lipca 2021 roku.

Uczelnia przedłużyła termin składania wniosków konkursowych ze względu na duże zainteresowanie.

Ubieganie się o projekty, ich finansowanie i rozliczanie odbywa się według zasad określonych w Regulaminie finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, zawartym w Zarządzeniu nr 55/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 marca 2020 roku.

Wnioski o przyznanie dofinansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL, sporządzone w oparciu o załącznik nr 1 przedmiotowego zarządzenia, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres skrzynki e-mailowej Centrum Obsługi Studiów – rd1@polsl.pl w terminie do 5 lipca 2021 roku.

Projekty realizowane w ramach Project Based Learning mają charakter interdyscyplinarny. W skład grupy powinni wchodzić studenci reprezentujący co najmniej dwa kierunki studiów, ścieżki dyplomowania lub specjalności. W projektach mogą brać udział także uczniowie Akademickich Liceów Ogólnokształcących Politechniki Śląskiej. Szczególnie promowane będą projekty z listy tematów PBL zgłoszonych przez Prorektora ds. Infrastruktury i Promocji realizowane w ramach budowy Studenckiego Centrum Kreatywności przy ul. Akademickiej 3, a także zadania z zaangażowaniem uczelni zagranicznych, realizowane w oparciu o umowę dwustronną. Zainteresowanym poszukiwaniem zagranicznego partnera w ramach zawartych porozumień wsparcia udziela Dział Współpracy z Zagranicą.

Lista tematów projektów PBL Pobierz
Zasady realizacji projektów Pobierz
Zarządzenie nr 55/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Pobierz
Agreement for a joint student project Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie