Autor: Jadwiga Witek     Publikacja: 22.05.2021

Promocje doktorskie i habilitacyjne 2019-2020

22 maja 2021 r. na Politechnice Śląskiej odbyły się uroczyste promocje doktorskie i habilitacyjne. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu całej wspólnoty akademickiej, nie bez przyczyny odbywające się każdego roku pod koniec maja.

Uroczystość wręczenia dyplomów doktora i doktora habilitowanego tradycyjnie odbywa się w kolejną rocznicę powołania Politechniki Śląskiej. 

Dla upamiętnienia utworzenia Politechniki Śląskiej dekretem Prezydium Krajowej Rady Narodowej z 1945 roku dzień 24 maja jest Świętem Politechniki Śląskiej. Z tej okazji co roku dokonujemy uroczystych promocji doktorskich.

mówi JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

W uroczystości wzięli udział: Prorektor ds. Ogólnych – prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz; Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia – prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz; Prorektor ds. Infrastruktury i Promocji – dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ. Wśród zebranych byli doktorzy habilitowani i doktorzy, którym zostały wręczone dyplomy, dziekani, a także przewodniczący rad dyscyplin.

W tym roku wydarzenie było wyjątkowe, ponieważ miało podwójny charakter. W związku z sytuacją pandemiczną nadanie tytułów doktorskich i habilitacji za lata 2019 i 2020 w tej podniosłej formie nie było możliwe. 22 maja 2021 r. przywitano zatem nowych doktorów i doktorów habilitowanych z dwóch minionych lat. Stopnie naukowe w przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych prowadzonych na Politechnice Śląskiej uzyskało w sumie ponad 160 osób.

To święto całej wspólnoty uczelni, która powiększyła się o nowych doktorów habilitowanych i doktorów, a tegoroczna uroczystość promocji doktorskich cieszy nas także z innego powodu – jest pierwszym od ponad roku wydarzeniem, w którym możemy wziąć udział w większym gronie, oczywiście zachowując reżim sanitarny.

dodał Rektor

Jak podkreślił w swoim przemówieniu prof. Arkadiusz Mężyk, badania prowadzone w ramach rozpraw doktorskich i habilitacyjnych wpisują się w strategiczny plan międzynarodowego rozwoju Politechniki Śląskiej, z realizacją programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” czy udziałem w europejskich konsorcjach uniwersytetów na czele:

Politechnika Śląska, która powstała, by kształcić kadry dla przemysłu, a tym samym pomóc w rozwoju regionu, od ponad 75 lat kontynuuje swoją misję. Uczelnia dostosowuje kształcenie i swoją aktywność do zmieniających się potrzeb nowoczesnej gospodarki. Dwa lata temu nasza Alma Mater została laureatem programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, co nie tylko wiąże się z prestiżem, ale też wielką odpowiedzialnością i zintensyfikowaniem działalności naukowo-badawczej, a także wdrażaniem wyników tych badań do gospodarki. Ustaliliśmy priorytetowe obszary badawcze, w których mamy największy potencjał badawczy oraz planujemy dalszy rozwój uczelni. Zależy nam na tym, aby coraz więcej pracowników akademickich Politechniki Śląskiej podejmowało aktywność właśnie w tych obszarach, a szczególnie młode kadry naukowe. W młodych naukowcach pokładamy największe nadzieje związane z umiędzynarodowieniem Uczelni i zacieśnianiem współpracy z przemysłem i kontynuacją misji Uczelni. Liczymy także na Państwa zaangażowanie z zakresie popularyzacji nauki, dzięki Państwa fascynującym badaniom, o których potraficie opowiadać w zajmujący sposób podczas takich wydarzeń jak Noc Naukowców czy Śląski Festiwal Nauki Katowice, możemy chwalić się naszymi osiągnięciami i zachęcać młodzież do odkrywania pasji naukowej.

Uroczystości towarzyszyło ślubowanie doktorów, podczas którego naukowcy przyrzekali pracę nad rozwojem badań oraz poszanowanie godności jaką otrzymali wraz z nadaniem stopnia naukowego:

„Ślubuję, że zawsze będę postępować tak, jak tego wymaga godność doktora nauk, zaś swoją postawą nigdy nie naruszę dobrego imienia Politechniki Śląskiej.”

Praca badawcza daje ogromną satysfakcję młodym naukowcom. Bywa, że jest okupiona niemałym wysiłkiem, dlatego  trudno byłoby wyobrazić sobie sytuację, że nie jest pasją:

Bycie badaczem jest bardzo fascynujące, ponieważ każdego dnia pozwala nam na odkrywanie czegoś nowego. Nigdy nie przeżywamy dwóch takich samych dni.

dr inż. Piotr Latos z Katedry Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii Politechniki Śląskiej

Mamy nadzieję, że na kolejną uroczystą promocję doktorską nie będziemy musieli czekać dłużej niż rok.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie