FE SL kolor poziom
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Autor: Martin Huć     Publikacja: 23.05.2024     Aktualizacja: 06.06.2024

Projekt z dofinansowaniem UE

Politechnika Śląska realizuje projekt „Wsparcie kadry w intensyfikacji działań naukowych w zakresie transformacji transportu w stronę zielonej i cyfrowej gospodarki”, o wartości 1 302 600 zł, który otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 1 172 340,00 zł.

1 302 600 zł na „Wsparcie kadry w intensyfikacji działań naukowych w zakresie transformacji transportu w stronę zielonej i cyfrowej gospodarki” (FESL.10.25-IZ.01-03AF/23-00).

W okresie od 1 kwietnia 2024 do 31 marca 2026 Politechnika Śląska zrealizuje projekt, którego celem jest kompleksowe wsparcie kadry naukowej Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej (WTIL PŚ) w zakresie intensyfikacji działań naukowych w obszarze transformacji transportu w stronę zielonej i cyfrowej gospodarki.
Projekt finansowany jest ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – w ramach działania 10.25 Rozwój kształcenia wyższego zgodnie z potrzebami zielonej gospodarki. Wysokość finansowania z Unii Europejskiej wynosi 1 172 340,00 zł.

Realizacja projektu pozwoli na rozwiązanie problemu ograniczonych dotąd środków finansowych, które mogłyby zostać przeznaczone na działania naukowe służące poszerzeniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności kadry w tematyce transformacji transportu w stronę zielonej i cyfrowej gospodarki, co w rezultacie bezpośrednio przyczyni się do poprawy atrakcyjności jednostki.

Tematyka projektu jest zgodna z Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019–2030, Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 oraz Priorytetem X: Fundusze Europejskie na transformację: Rozwój kształcenia wyższego zgodnie z potrzebami zielonej gospodarki.
W ramach projektu sfinansowane zostaną zadania dotyczące:

  • wsparcie kadry naukowej w działalności naukowej, publikacyjnej oraz prezentacji wyników badań,
  • realizacji wizyt studyjnych w innych jednostkach naukowo-badawczych w celu zdobycia doświadczeń w zakresie realizacji badań naukowych nad transformacją transportu w stronę zielonej i cyfrowej gospodarki w Unii Europejskiej oraz poza Unią Europejską,
  • doposażenie pracowni naukowej w stanowisko naukowo-badawcze służące zwiększeniu wiedzy dotyczącej transformacji transportu w stronę zielonej i cyfrowej gospodarki.

Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Katarzyna Turoń, adiunkt w Katedrze Transportu Drogowego, Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej.

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

grant

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie