Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 19.10.2021     Aktualizacja: 20.10.2021

Projekt Tholos wyróżniony w konkursie Innowator Śląska 2021

Sukces naukowców z Katedry Biomechatroniki Politechniki Śląskiej. Ich projekt Tholos został wyróżniony w konkursie Innowator Śląska 2021. Tholos to system indywidualnej izolacji pacjenta i ochrony personelu medycznego przed zakażeniem SARS-CoV-2. Błyskawiczne wdrożenie systemu Tholos stanowi flagowy przykład współpracy lekarzy z inżynierami i przemysłem w imię dobra pacjenta.

Urządzenie zostało opracowane w Katedrze Biomechatroniki Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w ramach rektorskiego grantu Politechniki Śląskiej przeznaczonego na projekty przeciwdziałające rozprzestrzenianiu COVID-19. Urządzenie to odpowiedź na aktualne problemy polskich szpitali. Projekt został doceniony i wyróżniony w konkursie Innowator Śląska 2021 w kategorii Instytucja Sektora Badawczo-Rozwojowego. Oprócz tego wyróżnienia Politechnika Śląska otrzymała prawo do korzystania ze znaku Innowator Śląska na okres 2 lat.

– System ma za zadanie chronić zarówno personel medyczny jak i pacjentów w trakcie wykonywania zabiegów kardiologii interwencyjnej lub wykonywania rutynowych czynności diagnostycznych takich jak np. RTG, EKG, USG czy UKG. Jego zadaniem jest odizolowanie górnych dróg oddechowych pacjenta oraz filtrowanie i eliminowanie źródeł zakażenia z wydychanego powietrza. System został zaprojektowany w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniać przeprowadzanie zabiegów medycznych, dlatego wymiary osłony zostały maksymalnie zminimalizowane. Nie blokuje ona promieniowania RTG, a specjalnie zaprojektowany system zaczepów umożliwia szybkie jej usunięcie w razie konieczności natychmiastowej reakcji na zmianę stanu pacjenta. Urządzenie oczyszcza i filtruje powietrze wydychane przez pacjenta, a także zabija niesione przez nie mikroorganizmy chorobotwórcze oraz inne patogeny. Oczyszczone i wysterylizowane powietrze wraca następnie do pomieszczenia – mówi dr inż. Kamil Joszko z Katedry Biomechatroniki Politechniki Śląskiej.

Nad opracowaniem systemu Tholos pracował zespół naukowców Katedry Biomechatroniki z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w składzie: prof. Marek Gzik, prof. Wojciech Wolański, prof. Piotr Buszman, prof. Marcin Kaczmarek, dr inż. Bożena Gzik-Zroska, dr inż. Kamil Joszko, dr inż. Sławomir Suchoń, dr inż. Michał Burkacki, dr inż. Miłosz Chrzan, mgr Marek Ples, mgr inż. Grzegorz Gruszka.

System Tholos został już skomercjalizowany przy współpracy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Technomex Sp. z o.o. i jest gotowy do wdrożenia w jednostkach medycznych. W tej chwili jest testowany w jednym ze szpitali w woj. śląskim.

Proces komercjalizacji został przeprowadzony przy udziale Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej, które odpowiadało m.in. za przeprowadzenie procedury patentowej. CITT wykonał również wycenę dobra i przygotował dokumentację do jego licencjonowania.

Konkurs Innowator Śląska wyróżnia śląskie firmy sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucje badawczo-rozwojowe, kreujące innowacyjny wizerunek regionu i odnoszące sukcesy w opracowaniu własnych technologii, nowatorskich rozwiązań produktowych i usługowych. W tym roku odbyła się już 13. edycja konkursu. Do drugiego etapu wybrano 20 najlepszych innowacji z wszystkich zgłoszonych rozwiązań. Laureatów wybrała dwunastoosobowa Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli samorządów, świata nauki, jednostek wspierających biznes oraz samych przedsiębiorców.

Laureatów uhonorowano podczas uroczystej gali, która odbyła się w sobotę, 16 października w Arenie Gliwice. Organizatorem Konkursu Innowator Śląska 2021 był Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. w ramach projektu „Enterprise Europe Network”.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie