Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 25.10.2021

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

Trwa nabór wniosków do programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. To przedsięwzięcie, które ma na celu m.in. wsparcie badań naukowych, prac rozwojowych, a także kół naukowych. Zachęcamy do składania wniosków! Termin mija 3 listopada br.

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” wspiera działalność studenckich kół naukowych m.in. w zakresie: prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, transferu wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej, nabywania przez członków kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych, zakupu certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Wnioski należy składać za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki – Obsługi Strumieni Finansowania (ZSUN/OSF) pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” do 3 listopada br., do godz. 16:00. Wysokość finansowania albo dofinansowania konkretnego projektu może wynosić maksymalnie 70 tys. zł. 

W ramach programu Wnioskodawca uprawniony jest do złożenia nie więcej niż:
1) 3 wniosków dotyczących kół naukowych, które nie uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których zapraszane są koła naukowe działające w uczelniach;
2) 10 wniosków dotyczących kół naukowych, które uczestniczyły w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w organizowanych na arenie międzynarodowej konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których są zapraszane koła naukowe działające w uczelniach.

Weryfikacją wniosków w Uczelni zajmuje się Biuro Obsługi Projektów Krajowych (CZP1). Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem tel. 32 237 13 98 lub pod adresem czp1@polsl.pl .

Więcej informacji na stronie Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” – zachęcamy do udziału! - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie