Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 14.10.2021     Aktualizacja: 22.11.2021

Prof. Ryszard Białecki laureatem Śląskiej Nagrody Naukowej

Ogłoszono laureatów trzeciej edycji Śląskich Nagród Naukowych 2021. Wśród nagrodzonych jest prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki, czł. koresp. PAN, współkoordynator podobszaru Biomechanika POB1. Natomiast w kategorii doktorantów laureatem została mgr inż. Alaksandra Nyga, reprezentująca POB3: Materiały Przyszłości.

Do Śląskiej Nagrody Naukowej przyznawanej w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki nominowanych było 40 osób spośród których wyróżniono 8 osób w kategorii pracownik oraz jedną w kategorii doktorant. Nagrodzeni zostali wybrani przez kapitułę kierowaną w tym roku przez prof. dr. hab. inż. Marka Pawełczyka, Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej.

Wśród nagrodzonych jest dwoje naukowców z Politechniki Śląskiej. Laureatem Śląskiej Nagrody Naukowej 2021 w kategorii pracownik został prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki, natomiast nagrodę ufundowaną przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w kategorii doktorant otrzymała mgr inż. Aleksandra Nyga.

Śląska Nagroda Naukowa, wręczana w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, przyznawana jest badaczom i twórcom, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki i prezentują wybitne osiągnięcia artystyczne, jak również promują śląską naukę na arenie krajowej i międzynarodowej. Może być przyznana za całokształt osiągnięć lub za osiągnięcia uzyskane w ciągu 2 lat poprzedzających rok wręczenia wyróżnienia.

Jest to prestiżowa nagroda, którą przyznają wszystkie uczelnie współorganizujące ŚFN. Każda ze szkół wyższych wyłania kandydatów spośród pracowników oraz doktorantów według własnej, wewnętrznej procedury, a laureatów wybiera Kapituła Nagrody. W jej skład wchodzą reprezentanci uczelni współorganizujących ŚFN.

Retransmisja Gali Otwarcia 5. ŚFN jest dostępna w serwisie YouTube. Więcej informacji na stronie Inauguracja 5. ŚFN oraz wręczenie Śląskich Nagród Naukowych 2021 | Śląski Festiwal Nauki KATOWICE (slaskifestiwalnauki.pl)

 

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE organizują: Uniwersytet Śląski w Katowicach (lider i pomysłodawca przedsięwzięcia), Miasto Katowice (miasto gospodarz wydarzenia), Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (współgospodarze), a także Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Politechnika Częstochowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Sponsorem złotym festiwalu jest ING Bank Śląski S.A. Sponsorem brązowym festiwalu są PZU SA, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Fundacja Deloitte Polska oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Partnerem – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Transportu Metropolitalnego, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, Bajka Pana Kleksa, Bawialnia GiliGili, Bawialnia BombelCafe, Fundacja W TO MI GRAJ, Teatr Lufcik na Korbkę, Teatr TRIP, Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach oraz Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Śląski Festiwal Nauki KATOWICE jest objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotra Glińskiego, Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzego Duszyńskiego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Kosmicznej, Urzędu Patentowego RP, Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierza Karolczaka, Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy, Prezydenta Miasta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego, Prezydenta Miasta Chorzowa Andrzeja Kotali, Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neumanna, Prezydenta Miasta Bytomia Mariusza Wołosza, Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik, Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Patronat medialny nad 5. ŚFN KATOWICE objęli Radio 357, ONET.PL, „Polityka", „Wiedza i Życie" , „Świat Nauki" , „Dziennik Zachodni", „Gość Niedzielny" , Antyradio , Radio Katowice, Radio eM, Radio Bielsko, Radio Express, RYBNIK.COM.PL oraz OX.PL.

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie