zdjęcie z uroczystości
Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 07.10.2021     Aktualizacja: 18.10.2021

Prof. Metin Akay Doktorem Honoris Causa Politechniki Śląskiej

Na Politechnice Śląskiej odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. Metinowi Akayowi, wybitnemu badaczowi współczesnej inżynierii biomedycznej. Nadanie tytułu odbyło się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej.

Prof. Metin Akay to wybitny badacz, czołowa postać współczesnej inżynierii biomedycznej, mentor wielu młodych naukowców, również z Politechniki Śląskiej. Obecnie jest założycielem nowego Wydziału Inżynierii Biomedycznej oraz profesorem inżynierii biomedycznej Johna S. Dunna na Uniwersytecie w Houston. Jest też prezydentem IEEE Engineering in Medicine and Biology Societ

Tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej prof. Akayowi przyznano za wyznaczanie trendów w inżynierii neuronowej i biomedycznej oraz promowanie interdyscyplinarnego podejścia do badań naukowych. 

W uroczystości udział wzięli min. JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. Marek Pawełczyk oraz prof. Piotr Augustyniak z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Laudację wygłosił prof. Ewaryst Tkacz. Prof. Metin Akay jest 53. Doktorem Honoris Causa Politechniki Śląskiej.

zdjęcie z uroczystości

– Jesteśmy niezwykle dumni i zaszczyceni tym, że tak wybitny naukowiec, wspaniały wykładowca i wizjoner dołączy do naszej wspólnoty jako 53. Doktor Honoris Causa Politechniki Śląskiej. Pragniemy w ten sposób wyrazić nasz ogromny podziw i szacunek za Pańskie przełomowe i nowatorskie dokonania w dziedzinie inżynierii biomedycznej, ale także wdzięczność za okazywaną nam życzliwość, pamięć i stworzenie naszym pracownikom i studentom możliwości współpracy z najlepszymi naukowcami z University of Houston – mówił JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk.  

Politechnika Śląska od wielu lat współpracuje z prof. Akayem, który po raz pierwszy gościł na naszej Uczelni w 2009 roku, wtedy wygłosił szereg wykładów. ­– Nasi studenci i wykładowcy byli pod ogromnym wrażeniem wszechstronnej wiedzy Pana Profesora, jego nowatorskiego podejścia do nauki i uczenia oraz ujmującej osobowości. Kolejna wizyta Pana Profesora jedynie to wrażenie wzmocniła – podkreślił JM Rektor.

– Bez wątpienia inżynieria biomedyczna to jedna z kluczowych dziedzin nauki przyszłości. Społeczeństwa zachodnie starzeją się. Staną w związku z tym przed nami, naukowcami, nowe wyzwania takie jak poprawa komfortu życia ludzkiego i ułatwienie codziennego funkcjonowania starszym osobom. Chcemy więc uhonorować najwyższą godnością akademicką człowieka, który z ogromną pasją i zaangażowaniem od lat poświęca się takim działaniom, jest mentorem i inspiracją dla kolejnych pokoleń młodych naukowców i postacią odgrywającą pierwszoplanową rolę we współczesnej inżynierii biomedycznej – mówił JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk.

 

zdjęcie z uroczystości

Promocję rozpoczął Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. Marek Pawełczyk. – Mam zaszczyt i przyjemność powiadomić szanownych zebranych, że na posiedzeniu Senatu Politechniki Śląskiej w dniu 22 lutego 2021 r. Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna Profesor Marek Gzik wystąpił z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej Panu Profesorowi Metinowi Akayowi. W podjętej na tym posiedzeniu uchwale Senatu Politechniki Śląskiej powierzył obowiązki promotora Profesorowi Ewarystowi Tkaczowi oraz zwrócił się do Senatów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Politechniki Wrocławskiej z prośbą o przygotowanie stosownych opinii. Senaty tych Uczelni poparły inicjatywę nadania tego tytułu Panu Profesorowi Metinowi Akayowi. Senat Politechniki Śląskiej na posiedzeniu w dniu 24 maja 2021 r. podjął Uchwałę nadającą tytuł Doktora Honoris Causa Panu Profesorowi Metinowi Akayowi – powiedział Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. Marek Pawełczyk.

Laudacje wygłosił prof. Ewaryst Tkacz z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.  – Profesor Metin Akay jest jednym z filarów inżynierii biomedycznej. Lista jego osiągnięć naukowych jest bardzo długa, imponująca – mówił prof. Ewaryst Tkacz.  

– Dzisiejszy laureat to błyskotliwy badacz, edukator i lider o niezwykłych talentach, przeobrażającym i dociekliwym umyśle oraz wzorowych wartościach. Mogę śmiało powiedzieć, że wyjątkowe referencje lokują prof. Akaya wśród najważniejszych przedstawicieli dyscypliny inżynieria biomedyczna na świecie. Ma również niesamowite osiągnięcia w promowaniu kobiet i młodych profesjonalistów oraz studentów w dziedzinie inżynierii biomedycznej. Profesor Metin Akay jest doceniany przez Politechnikę Śląską. Nasza Uczelnia podziwia, szanuje i honoruje jego niezwykłe osiągnięcia naukowe, mentoring i przywództwo w promowaniu dziedziny inżynierii biomedycznej i edukacji. Jest niewątpliwie wyjątkowym wzorem do naśladowania dla liderów kolejnego pokolenia – podkreślał prof. Ewaryst Tkacz. 

IMG_5720

Po laudacji JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk dokonał uroczystego aktu promocji poprzez nałożenie szarfy doktorskiej oraz wręczenie dyplomu.

Po uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. Metin Akay podziękował za przyznanie tego wielkiego wyróżnienia a następnie wygłosił wykład, w którym zaprezentował badania jakimi się zajmuje w swojej pracy naukowej.

– Moje przesłanie dla studentów jest takie. Czasami pracujemy w trudnych projektach, które są wyzwaniem i wymagają odwagi. Jednak dobrze jest podejmować te wyzwania. Bez wyzwań nic nie osiągniemy. Ważna jest także praca z innymi ludźmi, jeżeli nie będziemy w zespole, jeżeli nie będziemy współpracować to niewiele osiągniemy. To czego dokonałem w mojej karierze to dzięki temu, że byłem otoczony ludźmi, którzy nie przyjmowali porażki, byli zdeterminowani i wzajemnie się od siebie uczyli. Pamiętajmy też, że nauka jest ważna dla społeczeństwa i dla gospodarki. Bardzo dziękuję za wszystko, jestem zaszczycony – mówił prof. Metin Akay.

zdjęcie z uroczystości

Na uroczystości głos zabrał także prof. Piotr Augustyniak z AGH w Krakowie – recenzent wniosku Politechniki Śląskiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Metinowi Akayowi. – W imieniu Rektora i Senatu Akademii Górniczo Hutniczej oraz całej społeczności akademickiej uprawiającej inżynierię biomedyczną, zarówno naukowców jak i studentów chciałem wyrazić podziękowanie i wyrazy wdzięczności Panu profesowi Akayowi za wpływ na studentów inżynierii biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz na rozwój Politechniki Śląskiej, który dziś został uznany przyznaniem Honorowego Tytułu Doktora a także za rozwój inżynierii biomedycznej w Polsce. Będę świadkiem tego, że Pan prof. Metin Akay wpływał także moją inspirację a także wielu innych osób. Zatem ciesz się Matko Polsko -  Gaude Mater Polonia – mówił prof. Piotr Augustyniak.

Na uroczystości nadania tytułu Doktora Honoris Causa głos zabrał także prof. dr hab. inż. Ryszard Jachowicz z Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Adam Liebert, członek korespondent PAN, Dyrektor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej w Warszawie, oraz prof. Ratko Magjarević, President of International Academy of Medical and Biological Engineering.

Dodatkowo na ręce JM Rektora Politechniki Śląskiej wiele osób przekazało listy gratulacyjne i życzenia.

Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Metinowi Akayowi można oglądać w serwisie YouTube Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska – YouTube https://youtu.be/M0NIylCVyJY.

 

zdjęcie z uroczystości

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie