Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 24.03.2022

Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz członkiem Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej

W dniu 11 marca 2022 r. prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz został powołany na członka Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej. Akt powołania podpisany został przez Minister Klimatu i Środowiska Annę Moskwę.

Rada Koordynacyjna jest organem nadzorującym realizację „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej”. Zostało ono podpisane 14 października 2021 r. z inicjatywy Ireneusza Zyski, wiceministra klimatu
i środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. OZE, między administracją rządową, przedstawicielami instytucji finansowych, przedsiębiorców, inwestorów, łańcucha dostaw oraz sektora nauki.

Zadaniem Rady będzie koordynacja działań wynikających z Porozumienia, a w szczególności monitorowanie realizacji celów strategicznych, powołanie grup roboczych organizujących proces współdziałania stron w zakresie realizacji celów strategicznych oraz przygotowywanie corocznych sprawozdań nt. wykonania postanowień Porozumienia sektorowego.

Pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej odbyło się 22 marca br. Jest to kolejny etap prac związany z wdrażaniem postanowień porozumienia sektorowego w tym zakresie. Przewodniczącym rady został sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie