Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 14.06.2022

Prof. Aleksander Sładkowski odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Prof. Aleksander Sładkowski z Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Nagroda została przyznana za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.

Prof. Aleksander Sładkowski jest jednym z dwojga naukowców śląskich uczelni, którzy 30 maja 2022 roku otrzymali Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. – Ta nagroda to dla mnie wielkie wyróżnienie, ponieważ naukowcy nie otrzymują jej zbyt często – mówił prof. Aleksander Sładkowski, który ma na koncie ponad 450 publikacji naukowych, 17 monografii, a także 13 patentów głównie z zakresu transportu kolejowego.   

Uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Nagroda dla prof. Sładkowskiego została przyznana za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.

– Ta nagroda to jest podsumowanie mojej działalności naukowej, ale też mobilizacja do dalszej pracy na korzyść Politechniki Śląskiej – mówił prof. Aleksander Sładkowski. 

Profesor w swojej codziennej pracy naukowej zajmuje się transportem głównie kolejowym i logistyką, prowadzi także zajęcia dydaktyczne ze studentami. – Prowadzę zajęcia seminaryjne. Mam dwie grupy studentów zagranicznych, którzy studiują na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej – dodał profesor.

Prof. Sładkowski jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Ruse im. Angela Kancheva w Bułgarii, a także doktorem honorowym EUNU Wschodnio-Ukraińskiego Narodowego Uniwersytetu imienia W. Dalia. W 2014 roku profesor został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej Polski, a w 2016 roku otrzymał Odznakę „Zasłużony dla Politechniki Śląskiej”. Wielokrotnie otrzymywał także nagrody Rektora Politechniki Śląskiej za osiągnięcia w działalności naukowej i organizacyjnej, a w 2020 roku przyznano profesorowi indywidualną nagrodę Rektora Politechniki Śląskiej za całokształt dorobku.

Na Politechnice Śląskiej prof. Sładkowski pełni funkcję pełnomocnika rektora ds. współpracy z krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej.

Więcej informacji o profesorze na stronie: Aleksander Sladkowski - Politechnika Śląska, a o wręczeniu odznaczeń państwowych dla osób zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu na stronie: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/odznaczenia-panstwowe-dla-osob-zasluzonym-w-sluzbie-panstwu-i-spoleczenstwu,54600.

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie