Grafika przedstawia postać kobiety, wokół kolorowe krople, a w tle napis.
Autor: Agnieszka Kliks-Pudlik     Publikacja: 21.06.2022

Powstała aplikacja z mapą geologicznych
i pogórniczych obiektów przy granicy Polski i Czech

30 geologicznych i pogórniczych obiektów znajdujących się przy granicy Polski i Czech – obejmuje mapa w aplikacji mobilnej „Śląska Wyprawa”, która powstała z udziałem naukowców Politechniki Śląskiej.

Badacze opracowali także obszerną publikację z opisami m.in. takich obiektów jak: sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu, Śląskie Obserwatorium Geofizyczne w Raciborzu, kompleks Dolne Vitkovice w Ostrawie czy meandry rzeki Odry na odcinku Chałupki-Zabełków.

Projekt pod nazwą „Dziedzictwo geologiczno-górnicze w przygranicznej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego” zakończył się w czerwcu. Sfinansowany został przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. W pracach uczestniczyły dwa podmioty: Vysoka Škola Banska w Ostrawie oraz Politechnika Śląska. Kierownikiem polskiej części projektu była dr hab. inż. Anna Manowska, a wykonawcami prof. Krzysztof Labus i prof. Małgorzata Labus z Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej.

– Z okresu ponad 200-letniego rozwoju przemysłu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, zarówno po czeskiej, jak i polskiej stronie granicy, zachowało się stosunkowo dużo stanowisk geologicznych i pogórniczych, które ulegają zniszczeniu lub nieodwracalnym zmianom, w wyniku stopniowej rekultywacji. Stąd też uznano, iż warto udokumentować wybrane obiekty i szeroko udostępnić informacje o nich w kontekście turystyki transgranicznej – powiedziała prof. Małgorzata Labus.

I tak powstała obszerna trójjęzyczna publikacja (CZE/PL/ENG), w której uwzględniono wybrane obiekty po obu stronach granicy, znajdujące się od niej w odległości do 40 km. Wśród nich znalazły się m.in. takie obiekty jak: sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu, Śląskie Obserwatorium Geofizyczne w Raciborzu, kompleks Dolne Vitkovice w Ostrawie czy meandry rzeki Odry na odcinku Chałupki-Zabełków.

Powstała także mobilna aplikacja – pod nazwą „Śląska Wyprawa” – również opracowana w trzech wymienionych wyżej językach, która pozwala na interaktywne poszukiwanie obiektów na mapie i uzyskiwanie o nich informacji. Autorami tej aplikacji są dr hab. inż. Anna Manowska i dr inż. Andrzej Nowrot. We wstępnym etapie tworzenia tej aplikacji uczestniczyli ponadto studenci Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej w ramach zajęć PBL.

Zdjęcie przedstawia stary wielki przemysłowy piec.

– Jako przykład zagospodarowanego turystycznie obiektu, uwzględnionego w opracowaniu, może posłużyć kompleks Dolne Vitkovice w Ostrawie. Jest to największy kompleks zabytków przemysłowych w Republice Czeskiej, zajmujący w Ostrawie prawie 300 ha. Do najważniejszych zabytków techniki należą tu: Wielki Piec nr 1 z nowoczesną nadbudową, tzw. Bolt Tower, dawny zbiornik gazu przekształcony w wielofunkcyjną salę o nazwie Gong; dawna stacja energetyczna U6, przekształcona w Muzeum Mały Świat Techniki; nowo wybudowane rozległe muzeum naukowo-techniczne, tzw. Wielki Świat Techniki, wieża szybowa kopalni Hlubina i przylegające do niej zabudowania szybowe – opowiadała prof. Małgorzata Labus.

Dodała, że po zakończeniu działalności huty (1998 r.), zlikwidowane wielkie piece, baterie koksownicze i kopalnia Hlubina zostały uznane za państwowe zabytki kultury, a także zostały wpisane na Listę Dziedzictwa Europejskiego. – Początkowo jednak duży obszar przemysłowy stopniowo popadał w ruinę. Na szczęście zamiar wyburzenia kompleksu przegrał z projektem rewitalizacji niektórych budynków i zachowaniem ich jako zabytków techniki dla przyszłych pokoleń – powiedziała.

Aplikacja „Śląska Wyprawa” będzie dostępna od 11 lipca.

Szczegóły na stronie projektu: Projekt V4 - CZ - Katedra geologického inženýrství HGF VŠB-TUO (vsb.cz)

Politechnika Śląska

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie