Autor: Jadwiga Witek     Publikacja: 07.05.2021

Powołano Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia 

Misją nowo powstałego Centrum jest kreowanie, rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych technologii medycznych w celu poprawy profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób.

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielkim wyzwaniem współczesności jest możliwość wczesnego wykrywania chorób, a następnie ich skutecznego leczenia. Nie jest to możliwe bez działalności podmiotów badawczych, pełniących rolę liderów kompetencji. W celu realizacji zadań z zakresu nowoczesnych technologii dla zdrowia zdecydowano o utworzeniu na Politechnice Śląskiej samodzielnej jednostki prowadzącej interdyscyplinarną działalność badawczą, usługową, informacyjną, szkoleniową i promocyjną z tego obszaru.

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia Politechniki Śląskiej zostało utworzone 1 maja 2021 roku, a siedzibą nowej jednostki organizacyjnej zostało Zabrze.

Do głównych zadań Centrum należy prowadzenie badań naukowych, a także studiów podyplomowych i innych form kształcenia. Ponadto jednostka zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii i wyrobów medycznych, organizuje konferencje i seminaria, a także współpracuje z innymi jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami w celu realizacji wspólnych projektów badawczych.

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia zostało powołane zarządzeniem nr 67/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 29 kwietnia 2021 roku.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie