Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 25.10.2021

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

Drugie posiedzenie Rady Konsultacyjnej przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach odbyło się w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica. Tematem spotkania było omówienie nowej strategii miasta Gliwice „Gliwice 2040”.

W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Rady Konsultacyjnej: JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk; Prezydent Miasta Gliwice Adam Neumann; Grzegorz Wszołek – Prezes EMT-Systems; dr hab. inż. Adam Zieliński –  Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza; Wiktor Pawlik – Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, Jacek Bialik wiceprezes członek zarządu Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Andrzej Korpak – Prezes Opel Manufacturing Poland w Gliwicach, prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz – Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej oraz zaproszeni goście: dr Marcin Baron  – doktor nauk ekonomicznych w zespole Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. inż. Jan Brzóska, dr n. med. Michał Hawranek, dr Zygmunt Łukaszczyk –  Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski –  Dyrektor  Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach, dr Jerzy Łoik – Przewodniczący Rady Nadzorczej GAPR, Barbara Balon – reprezentująca Radę Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej oraz Agnieszka Sobierska  – Dyrektor RIPH i Marek Śliboda – Prezes Marco.  

Gości Przywitali: dr hab. inż. Adam Zieliński, Wiktor Pawlik oraz Prezydent Miasta Gliwice Adam Neumann. Podczas inauguracji posiedzenia Prezes Izby – Wiktor Pawlik oficjalnie wręczył akty powołania do Rady Konsultacyjnej prorektorowi prof. dr. hab. inż. Januszowi Kotowiczowi oraz Grzegorzowi Wszołkowi.

Dr Marcin Baron przedstawił Strategię Gliwice 2040 obejmującą wizję rozwoju miasta w perspektywie najbliższych 20 lat. Podkreślił, że Gliwice są miastem, które stawia na przyszłość, szybko odczytującym najnowsze trendy. Omówiono priorytety Strategii Gliwice 2040, ze szczególnym uwzględnieniem ekologii oraz Obszarów Strategicznej Interwencji.

Następnie Przewodniczący Rady, Wiktor Pawlik wygłosił prezentację dotyczącą Marki Gliwic i jej znaczenia dla dynamicznego rozwoju miasta. Przedstawił autorski pomysł Festiwalu Przyszłości, który miałby się stać wyróżnikiem Gliwic na arenie ogólnokrajowej.

W trakcie dyskusji głos zabrał JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, który podkreślił, że Gliwice 2040 to musi być przyjazne dla wszystkich miasto kosmopolityczne, wielokulturowe, w którym dobrze się mieszka, żyje i pracuje. Ma to być też szczególne miejsce, gdzie można się kształcić, rozwijać swoje zainteresowania i dobrze się bawić. Mam nadzieję, że będziemy mówić o Gliwicach – miasto nauki, kultury i techniki. W ostatnich latach Gliwice bardzo się zmieniły, ale wciąż jest wiele do zrobienia. Niezbędna dla naszego rozwoju jest dobra komunikacja wewnątrz miasta, ale także z innymi miastami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Kluczowa jest budowa Centrum Przesiadkowego, węzła komunikacyjnego, a w końcu kolei metropolitalnej. 

Głos w dyskusji zabrał również Andrzej Korpak, który zwrócił szczególną uwagę na znaczenie rzeki w mieście. Zygmunt Łukaszczyk zaznaczył, że miasta aglomeracji śląskiej nie mogą mieć wszystkiego i nie mogą ze sobą konkurować. Jerzy Łoik, zwrócił uwagę na konieczność zabezpieczenia miejsc do zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta oraz konieczność całościowego spojrzenia na powstające obiekty, ponieważ ważne jest również ich otoczenie. Barbara Balon, przedstawiła stanowisko pokolenia ludzi młodych, ich potrzeby i oczekiwania wobec miasta, w których chcą się uczyć, pracować i żyć. Jan Brzóska zwrócił uwagę na konieczność eliminacji samochodów z centrum miasta, rozwój komunikacji oraz powstawania stref wielofunkcyjnych, a Michał Hawranek na istotę łączenia potencjału technologicznego z medycyną. Głos zabrali również prof. Janusz Kotowicz, Jacek Bialik oraz Janusz Zieliński, który powiedział, że warto inwestować w naukę.   

Spotkanie odbyło 20 października 2021 roku.

Zdjęcie Magdalena Niesler

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie