Autor: Agnieszka Kliks-Pudlik     Publikacja: 24.05.2022

Politechnika Śląska wyróżniona w rankingu THE Impact Rankings

Politechnika Śląska po raz pierwszy została sklasyfikowana wśród 16 polskich szkół wyższych w międzynarodowym rankingu THE Impact Rankings, który uwzględnia zaangażowanie uczelni pod kątem realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (United Nations’ Sustainable Development Goals – SDGs).

Cele te stanowią propozycję planu działania na rzecz zrównoważonych przemian i przeobrażeń świata, uwzględniających wymiar ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. W metodologii rankingu wzięto pod uwagę zarówno tradycyjne wskaźniki zdefiniowane w obszarach badań naukowych i kształcenia, jak i mierniki dotyczące sposobu zarządzania uczelnią w aspekcie wdrażania celów zrównoważonego rozwoju oraz zasięgu podejmowanych działań.

Ranking objął 1406 uniwersytetów ze 106 krajów/regionów. W najnowszym zestawieniu ogólnym Politechnika Śląska znalazła się w pierwszej dziesiątce polskich uczelni. Uplasowała się w przedziale 801-1000, wraz z: Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Politechniką Wrocławską oraz Uniwersytetem Wrocławskim.

Pod kątem realizacji poszczególnych celów zrównoważonego rozwoju ONZ, Politechnika Śląska najlepszy rezultat uzyskała w obszarze 9. celu zrównoważonego rozwoju, jakim jest przemysł, innowacyjność i infrastruktura (industry, innovation & infrastructure) – w przedziale miejsc 301-400.

Politechnikę Śląską doceniono także za działania na rzecz innych obszarów (pozycje 401-600): w obszarze 7. celu – czysta i dostępna energia (affordable & clean energy), 10. celu – mniej nierówności (reduced inequalities), 12. celu – odpowiedzialna konsumpcja i produkcja (responsible consumption and production), 13. celu – działania na rzecz klimatu (climate actions). W obszarze obowiązkowego celu (cel 17. – partnerstwo na rzecz celów, ang. partnerships for the goals) dla wszystkich zgłaszających się uczelni, Politechnika Śląska znalazła się na miejscach 601-800.

– Uwzględnienie Uczelni w prestiżowym rankingu THE Impact Rankings stanowi dostrzeżenie jej aktywności na rzecz SDGs, których priorytety zostały zawarte zarówno w Strategii rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2021-2026, a także w działalności podejmowanej w ramach sześciu priorytetowych obszarów badawczych. Realizacja celów zrównoważonego rozwoju, szczególnie celu 12. – odpowiedzialna konsumpcja i produkcja oraz celu 4. – dobra jakość edukacji, stanowi również fundament współpracy w zakresie kształcenia i badań naukowych ośmiu partnerskich szkół wyższych tworzących Uniwersytet Europejski EURECA-PRO – podkreśliła kierownik Biura Rozwoju PŚ Magdalena Kudewicz-Kiełtyka.

Tegoroczny ranking to czwarta edycja. Na pierwszym miejscu uplasował się Western Sydney University z Australii. Na drugim miejscu znajduje się amerykański Arizona State University, a na trzecim Western University w Kanadzie. Czwarte miejsce ex aequo otrzymali: King Abdulaziz University w Arabii Saudyjskiej i Universiti Sains Malaysia.

Wręczenie wyróżnień, stanowiących dodatkowe potwierdzenie uzyskanych rezultatów, odbyło się 18 maja br. podczas pierwszej międzynarodowej konferencji ScienceCon 2022, organizowanej przez PCG Academia, Elsevier i Times Higher Education. Wręczyli je autorzy rankingu.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie