Autor: Jadwiga Witek     Publikacja: 14.05.2021

Politechnika Śląska uruchomiła supernowoczesne Laboratorium Katalizy Przemysłowej

Głównym celem badań prowadzonych w Laboratorium będzie projektowanie nowoczesnych, ekologicznych technologii do zastosowań w przemyśle. 

W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in. JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk; prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak, Dziekan Wydziału Chemii; prof. dr hab. inż. Beata Orlińska, Kierownik Katedry Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, oraz prof. dr hab. inż. Anna Chrobok, Dyrektor Kolegium Studiów.

Inwestycja została sfinansowana z dotacji Rektora Politechniki Śląskiej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, będącego elementem Strategii rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2021-2024.

Strategia to jest przede wszystkim nasza wizja przyszłości i to, do czego dążymy. Jest oparta o realizację programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, a przede wszystkim o wsparcie Priorytetowych Obszarów Badawczych, które zdefiniowaliśmy w Politechnice Śląskiej. Laboratorium Katalizy Przemysłowej wspiera obszar „materiały przyszłości”, ale równie dobrze wpisuje się w obszar szósty, czyli „ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka”, ponieważ oba obszary dotyczą technologii, które są powiązane z gospodarką obiegu zamkniętego. Są to materiały, które mają wspierać niskoodpadowe procesy technologiczne.

Jego Magnificencja Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Powierzchnia użytkowa laboratorium i części biurowej wynosi 114 m2. W tej przestrzeni zostały rozlokowane najnowocześniejsze sprzęty i urządzenia bazujące na najnowszych technologiach. Posłużą one do wielokierunkowego prowadzenia badań we współpracy z partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Laboratorium udało się zbudować dzięki grupie młodych, zaangażowanych naukowców. Politechnika tylko wsparła finansowo pomysł. Mam nadzieję, że tych pomysłów będzie więcej i że będziemy mogli sfinansować więcej takich laboratoriów.

Jego Magnificencja Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Nowe laboratorium chemiczne Politechniki Śląskiej należy do najnowocześniejszych tego rodzaju pracowni.

Realizujemy tutaj z sukcesem strategię zrównoważonego rozwoju, który dobrze wpisuje się w ochronę środowiska, klimatu, a zarazem naszego zdrowia. Celem naszych badań jest opracowanie innowacyjnych materiałów o właściwościach katalitycznych, które stosowane są dla rozwoju czystych technologii chemicznych

prof. dr hab. inż. Anna Chrobok, Dyrektor Kolegium Studiów Politechniki Śląskiej

Laboratorium Katalizy Przemysłowej posłuży do projektowania nowoczesnych ekologicznych technologii do zastosowań w przemyśle. Badacze zajmują się m.in. takimi problemami, jak wykorzystanie biomasy i materiałów pochodzenia roślinnego do magazynowania energii oraz technologiami wytwarzania inteligentnych materiałów do zastosowań medycznych, m.in. rusztowań do tkanek, ekoimplantów, nici chirurgicznych czy leków samouwalnialnych.


Politechnika Śląska m.in. przez badania prowadzone w nowym laboratorium współpracuje z partnerami przemysłowymi, oferując nowe rozwiązania technologiczne.

Oferujemy dla przemysłu nowatorskie technologie, czyli mówiąc w przenośni – „przepisy” na otrzymywanie nowoczesnych materiałów. Jest to bardzo ważne dla firm, które chcą się rozwijać, wprowadzając na rynek nowe materiały, szczególnie takie o wysokiej wartości dodanej – wysokomarżowe. I my takie technologie proponujemy. Najczęściej już na etapie badań podstawowych albo później – badań rozwojowych – patentujemy je samodzielnie, jako Politechnika Śląska albo już z partnerem przemysłowym, chroniąc jednocześnie własność intelektualną i po stronie Uczelni, i przedsiębiorcy.

prof. dr hab. inż. Anna Chrobok

Uczelnia współpracuje z największymi graczami przemysłu chemicznego na rynku polskim i międzynarodowym.

Od 5 lat bardzo intensywnie współpracujemy z Grupą Azoty – szczególnie z zakładami w Kędzierzynie-Koźlu i w Puławach. W tym roku zakończymy projekt, w ramach którego będzie otrzymywany monomer kaprolakton do produkcji polikaprolaktonu. Instalacja ta została w tym roku stworzona na terenie zakładów azotowych w Puławach. Ten półprodukt będzie służył do otrzymywania polikaprolaktonu – to jest biodegradowalny polimer o bardzo dużych zastosowaniach biomedycznych, na przykład jako nici chirurgiczne, rusztowania do tkanek. Jest też również materiałem, na podstawie którego możemy tworzyć leki samouwalniane.

prof. dr hab. inż. Anna Chrobok

Nowoczesne podejście do kształcenia i ciekawe projekty studenckie.

W pracach badawczych, realizując przy tym procesy kształcenia, biorą udział studenci i doktoranci Politechniki Śląskiej. Na Uczelni kształcenie jest realizowane w sposób bardzo nowoczesny. Już od początku studiów młodzi ludzie są zapraszani do wspólnej pracy przy projektach badawczych. Dlatego też już na II czy III roku studenci mogą uczestniczyć w realizacji konkretnego projektu dedykowanego konkretnej firmie – na przykład poprzez udział w Kole Chemicznym czy projektach PBL (Project i Problem Based Learning).

Nasi studenci, oprócz realizacji projektów badawczo-rozwojowych, których celem jest opracowanie rozwiązań dedykowanych przemysłowi, biorą również udział w projektach realizowanych we współpracy z uczelniami z zagranicy. W tym semestrze rozpoczynamy przedmiot w formie Project Based Learning, w ramach którego studentki I oraz III roku technologii chemicznej Politechniki Śląskiej będą pracowały ze studentem z Monash University w Australii nad opracowaniem materiałów zmiennofazowych do magazynowania energii cieplnej.

dr inż. Alina Brzęczek-Szafran, prowadząca jedną z grup badawczych w ramach PBL

Studenci pracują nad projektami z zakresu pozyskiwania czystej energii i wspierania ekologii. Takim jest m.in. poszukiwanie sposobów magazynowania energii cieplnej.

Jest to istotne zagadnienie w rozwiązaniach dotyczących zmniejszenia zużycia energii i tutaj studenci wspólnie z nami, opiekunami, pracują nad pozyskaniem materiału posiadającego zdolność do magazynowania i do uwalniania energii cieplnej podczas przechodzenia zmiany fazowej np. z ciała stałego w ciecz. Będziemy próbowali przekształcić cukry, które są nam wszystkim bardzo dobrze znane, w materiały zmiennofazowe, które będą oparte na cieczach jonowych. Będziemy przekształcać cukry w ciecze jonowe bądź też w sole jonowe, które mogą mieć zdolność do uwalniania i magazynowania energii cieplnej.

dr inż. A. Brzęczek-Szafran

Utworzenie Laboratorium Katalizy Przemysłowej wpisuje się w strategię rozwoju nie tylko Politechniki Śląskiej, ale także wszelkich procesów rozwoju otoczenia społeczno-gospodarczego, które wspiera Uczelnia.

Postawiliśmy na zrównoważony rozwój – to znaczy nie tylko rozwój badań naukowych w kilku wybranych zespołach badawczych, ale przede wszystkim zdefiniowaliśmy Priorytetowe Obszary Badawcze tak, aby zaangażować całą wspólnotę akademicką w realizację poszczególnych badań. I to obserwujemy między innymi po ostatniej konferencji z zakresu Priorytetowych Obszarów Badawczych, która odbyła się w połowie kwietnia. Mobilizacja jest ogromna. Jednak to nie tylko badania naukowe. Jest to również transfer technologii i kształcenie. Traktujemy to jako jeden ekosystem, który z jednej strony będzie budował prestiż Uczelni, a z drugiej będzie kształcił specjalistów – ekspertów – tworzących później kadrę naukową, nie tylko naszej Uczelni, ale także inżynierską dla przemysłu przyszłości

Jego Magnificencja Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Jest to już kolejne laboratorium, które w bieżącym roku uruchomiła Politechnika Śląska. Wcześniej otwarto m.in. pracownie badawcze na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej, które zostały sfinansowane z dotacji Miasta Katowice.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie