Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Autor: Martin Huć     Publikacja: 15.05.2024

Politechnika Śląską partnerem w projekcie „Uczelnie Przyszłości”

Politechnika Śląska została wybrana na partnera Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do wspólnej realizacji projektu pn. „Uczelnie Przyszłości” w ramach Działania 5.1 Innowacje społeczne, Oś V Innowacje społeczne w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).

13 maja Politechnika Śląską podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz 11 uczelniami na rzecz przygotowania i realizacji projektu "Uczelnie Przyszłości".
Lista wybranych w drodze naboru uczelni partnerskich:
1. Politechnika Poznańska
2. Politechnika Gdańska
3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
4. Politechnika Śląska
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
6. Uniwersytet Śląski
7. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
8. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja W Krakowie
9. Politechnika Łódzka
10. Politechnika Warszawska
11. Uniwersytet Warszawski
12. Warszawski Uniwersytet Medyczny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z 12 partnerami, w tym Politechniką Śląską, będzie wdrażać innowacyjny model kształcenia opartego o autorskie projekty studentów.

"Uczelnie Przyszłości" to projekt, który testuje nowe metody współpracy między uczelnią a środowiskiem społeczno-gospodarczym.

Cele projektu:
- Rozwój kluczowych kompetencji studentów,
- Poszerzenie oferty edukacyjnej,
- Wzmocnienie kompetencji kadry akademickiej,
- Stworzenie nowego modelu współpracy.

Projekt realizowany będzie w latach 2024-2028 przy wsparciu programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, a opracowany model przetestuje 360 studentów.
Informacje o naborze: https://www.gov.pl/web/ncbr/ogloszenie-o-otwartym-naborze-partnerow

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie