Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Autor: Martin Huć     Publikacja: 12.06.2024     Aktualizacja: 17.06.2024

Politechnika Śląska dołączyła do European University Foundation

Politechnika Śląska została przyjęta do grona European University Foundation (EUF). Członkostwo w tej prestiżowej organizacji otwiera nowe możliwości dla naszej Uczelni.

European University Foundation (EUF) jest jedną z najbardziej prestiżowych i wpływowych sieci uniwersyteckich w Europie. Jej główną misją jest stworzenie nowoczesnego, silnego i konkurencyjnego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz promowanie znacznego wzrostu ilości i jakości mobilności studentów. Członkami EUF są uniwersytety publiczne, które łączy kultura doskonałości akademickiej.

EUF została zainicjowana pod koniec lat 90-tych, kiedy Helmut Kohl, kanclerz Niemiec, zaproponował stworzenie europejskiej przestrzeni dla głębokiej współpracy akademickiej. W latach 2004-2014 organizacja była objęta patronatem Wielkiego Księstwa Luksemburga. Od 2014 r. sieć jest bezpośrednio finansowana przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+.

Organizacja posiada znaczne doświadczenie w zakresie innowacji politycznych i bogatą historię przyczyniania się do rozwoju programu Erasmus+. Działania EUF są zorganizowane w ramach 5 filarów, których celem jest przyczynianie się do rozwoju i internacjonalizacji naszych członków i społeczeństwa opartego na wiedzy.

Te 5 filarów to:
(1) Mobilność wysokiej jakości
Od samego początku sieć EUF opowiadała się za wysokiej jakości mobilnością studentów, dążąc do wzmocnienia kompetencji nabytych podczas studiów za granicą i zwiększenia zrozumienia między kulturami europejskimi. Od tego czasu większość cech mobilności wysokiej jakości, których pionierem była sieć, została włączona do programu Erasmus+.
Projekty:
- NORM
- Nauczaj z Erasmus+
- DocMob
- eQuaTIC
(2) Zatrudnialność i przedsiębiorczość absolwentów
Młodym absolwentom czasami trudno znaleźć pracę po ukończeniu szkolnictwa wyższego. Dlatego konieczne jest zapewnienie studentom odpowiedniego wykształcenia i zestawu umiejętności. EUF opracowała sojusze na rzecz wiedzy, które mają na celu zapewnienie praktycznych szkoleń studentom i pracownikom akademickim oraz budowę bliższych więzi z potencjalnymi pracodawcami.
Projekty:
- ErasmusJobs
- PhD Hub, Knowledge Alliance
- POWER, Knowledge Alliance
(3) Cyfrowe szkolnictwo wyższe zarówno w zakresie uczenia się/nauczania, jak i zarządzania
Rewolucja cyfrowa ma głęboki wpływ na uczenie się i nauczanie, a także na zarządzanie uniwersytetami. EUF jest zaangażowany w przyspieszenie rozwoju i ekspansji narzędzi cyfrowych, które mogą pomóc europejskim uniwersytetom w wypełnianiu ich podstawowych zadań.
Projekty:
- Erasmus+ App
- Erasmus bez papieru
- Europejski cyfrowy student
- Infrastruktura usług cyfrowych dla studentów
- MyAcademicID
- Porozumienie o programie zajęć online
(4) Innowacje polityczne
EUF jest wiodącym europejskim think/do tankiem w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Kładzie silny nacisk na innowacje i eksperymenty polityczne, oparte na ciągłym dialogu z członkami i innymi zainteresowanymi stronami. Sieć posiada również wieloletnią umowę ramową z Komisją Europejską na prowadzenie takich działań
Osiągnięcia:
- Przegląd programu Erasmus
- Stanowisko uniwersytetów europejskich
- Dokument dotyczący automatycznego uznawania
(5) Aktywne obywatelstwo
Prawa człowieka i aktywne obywatelstwo są podstawowymi wartościami, których nie można brać za pewnik. EUF zapewnia platformę do dyskusji i wymiany dobrych praktyk w tych kluczowych kwestiach.
Projekty:
- SIEM
- GreenErasmus
- Erasmus Skills
- SocialErasmus+
- Coop4Edu.

Więcej: https://uni-foundation.eu/

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie