Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 23.07.2021     Aktualizacja: 27.07.2021

Podwójny sukces mgr inż. Katarzyny Turoń

16 i 17 lipca 2021 roku odbyło się walne zebranie 29. europejskich, narodowych organizacji członkowskich reprezentujących doktorantów i młodych naukowców w ramach The European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (EURODOC). Przeprowadzone w trakcie zgromadzenia wybory zakończyły się podwójnym sukcesem mgr inż. Katarzyna Turoń, asystentki w Katedrze Transportu Drogowego.

W wyniku głosowania mgr inż. Turoń została ponownie wybrana na koordynatora grupy roboczej ds. Interdyscyplinarności naukowej (Interdisciplinarity WG) oraz na koordynatora grupy roboczej ds. Polityki naukowej (Research Policy WG). Warto podkreślić, że Research Policy WG jest jedną z czołowych grup roboczych organizacji. Ściśle wiąże się ze współpracą z organami Unii Europejskiej i dotyczy monitorowania tworzenia polityki naukowej oraz oceny jej potencjalnego wpływu na działalność młodych naukowców.

Ponadto, z ramienia EURODOC mgr inż. Katarzyna Turoń reprezentować będzie doktorantów i młodych naukowców w Komitecie ds. Środowiska, Zmian Klimatu, Dziedzictwa i Zdrowia Rady Europy (Council of Europe, Environment, Climate Change, Herigage and Health Comitee) z siedzibą w Sztrasburgu.

– EURODOC to międzynarodowa organizacja skupiająca doktorantów i młodych naukowców. Reprezentowana jest przez 29 krajowych organizacji zrzeszających doktorantów i młodych naukowców z 28 krajów Unii Europejskiej i Rady Europy. Jako reprezentant młodych naukowców na poziomie europejskim, EURODOC, współpracuje ze wszystkimi głównymi interesariuszami w dziedzinie badań i innowacji w Europie m.in. Komisją Europejską, Radą Europy, EUA-CDE EUA Council for Doctoral Education, European Research Council, Euro Science, LERU, Science Europe, Euraxess, Initiative for Science in Europe, Marie Curie Alumni Association – mówi mgr inż. Katarzyna Turoń.

W ramach swojej działalności EURODOC posiada 10 zewnętrznych grup roboczych otwartych dla doktorantów i młodych naukowców ze stowarzyszeń krajowych. Grupy robocze dotyczą zagadnień takich jak: Akredytacja, Studia Doktoranckie, Zatrudnienie i Rozwój Kariery, Równość, Interdyscyplinarność, Zdrowie psychiczne, Mobilność, Otwarta nauka, Polityka naukowa, Uczciwość badań naukowych.

Wszystkie grupy robocze służą jako platforma do zajmowania się konkretnymi tematami dotyczącymi młodych naukowców w Europie. – Z EURODOC jestem związana od 2018 roku. Początkowo pełniłam funkcję Koordynatora Newslettera, następnie Członka Zarządu i Koordynatora Grupy Roboczej ds. Interdyscyplinarności naukowej. W nadchodzącej kadencji, walne zgromadzenie obdarzyło mnie zaufaniem i dało możliwość koordynowania dwóch grup roboczych - ponownie Grupy Interdisciplinarity oraz jednej z najbardziej cenionych grup EURODOC - Research Policy. Ponadto, zostałam także członkiem Komitetu ds. Środowiska Rady Europy – mówi mgr inż. Katarzyna Turoń.

– Myślę, że moja działalność w EURODOC to także szansa dla młodych naukowców z Politechniki Śląskiej. Mam nadzieję, że uda mi się zaktywizować ich do dołączenia do grup roboczych organizacji – dodaje mgr inż. Turoń. 

Działalność w ramach EURODOC to oprócz zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń także szansa na nawiązanie współpracy na poziomie międzynarodowym, zarówno pod kątem realizacji badań, możliwości publikacyjnych czy mobilności akademickiej.  – To także budowanie świadomości europejskiej i podkreślenie znaczenia internacjonalizacji badań naukowych, co z punktu widzenia Uczelni Badawczej jest szczególnie istotne – podsumowuje mgr inż. Katarzyna Turoń.

Serdecznie gratulujemy!

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie