akredytacja ABET grafika
Autor: Anna Świderska     Publikacja: 01.09.2023

Pierwszy kierunek studiów w Politechnice Śląskiej z prestiżową amerykańską akredytacją ABET

Program studiów I stopnia w języku angielskim – Interdisciplinary studies: Control, Electronic and Information Engineering, realizowany na Wydziale Automatyki, Elektroniki I Informatyki uzyskał prestiżową akredytację amerykańskiej organizacji ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology, przyznaną przez Engineering Accreditation Commission (EAC).

ABET to organizacja akredytująca programy szkolnictwa wyższego w dziedzinie nauk stosowanych, informatyki, inżynierii i technologii inżynierskich, posiadająca certyfikat ISO 9001:2015. Jest organizacją non-profit z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i zarejestrowaną w Nowym Jorku zajmującą się oceną jakości kształcenia przez akredytację programów nauczania, którą obecnie posiada 4564 programów prowadzonych przez 895 instytucji w 40 krajach.

Akredytacja ABET stanowi potwierdzenie spełnienia standardów, gwarantujących przyszłym pracodawcom wysokie kompetencje absolwentów rozpoczynających praktykę zawodową w obszarze innowacji, wdrażania nowych technologii oraz identyfikowania społecznych potrzeb zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i rozwoju.

Proces pozyskania akredytacji ABET dla kierunku Interdisciplinary studies: Control, Electronic and Information Engineering trwał 2 lata. W pierwszym kroku opracowano tzw. przegląd gotowości (Readiness Review), na podstawie którego ABET rekomendował podjęcie procesu akredytacji i złożenie wniosku o akredytację, tzw. RFE (Request for Evaluation), w wyniku czego ze strony ABET wyznaczono komisję oceniającą pod przewodnictwem prof. Noshira Langrany afiliowanego obecnie do Rutgers School of Engineering na Stanowym Uniwersytecie New Jersey. W październiku 2022 r. Uczelnię oraz akredytowany kierunek poddano trzydniowemu, bardzo szczegółowemu audytowi zakończonemu wydaniem wstępnej, wysokiej oceny zarówno Politechniki Śląskiej, jak i ewaluowanego programu studiów. Ostateczna decyzja o przyznaniu akredytacji – ważnej do 2029 r. – dla kierunku Interdisciplinary Studies: Control, Electronic and Information Engineering została wydana 31 sierpnia br., na podstawie uzyskanych wyników głosowania podczas posiedzenia the Engineering Accreditation Commission (AEC).

Pozyskanie akredytacji ABET zostało sfinansowane ze środków pozyskanych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Więcej Informacji o ABET, w tym kryteriach akredytacji stosowanych w ocenie programów można znaleźć na stronie: www.abet.org.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie