Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 17.09.2021

Pierwsi kandydaci zrekrutowani w Europejskim Instytucie Uniwersytetu Yanshan

W lutym 2021 roku Yanshan University (YSU) wspólnie z Politechniką Śląską (SUT) powołał Europejski Instytut Uniwersytetu Yanshan, w ramach którego uzgodnione zostały wspólne programy studiów.

Studenci, którzy ukończą edukację w ramach Europejskiego Instytutu Uniwersytetu Yanshan otrzymają świadectwo ukończenia studiów i dyplom licencjata Uniwersytetu Yanshan oraz dyplom inżyniera Politechniki Śląskiej.

Studia dla studentów zrekrutowanych w Chinach trwać będą przez okres 4 lat i są realizowane w schemacie "1+3". Oznacza to, że przez pierwsze dwa semestry studenci będą studiować w YSU, a na kolejne 3 lata przyjadą na studia do Polski.

W ramach pierwszego naboru na studia inżynierskie w Europejskim Instytucie Uniwersytetu Yanshan zrekrutowano 66 studentów z Chin. Z początkiem roku akademickiego 2022/23 możemy się spodziewać przyjazdu tej pierwszej grupy chińskich studentów na Politechnikę Śląską.

Instytut Europejski Uniwersytetu Yanshan oferuje w tej chwili 5 anglojęzycznych kierunków studiów: „Mechanical Design, Manufacturing and Automation”, „Electrical Engineering and Automation”, „Automation”, „Electrical Science and Technology” oraz “Chemical Engineering and Technology”.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie