Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 20.07.2021

Ogłoszenie wyników VI konkursu finansowania projektów PBL 

W ramach VI konkursu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie 67 projektom.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 55/2020 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie Regulaminu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo - PBL, w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, minimalna liczba punktów wymaganych do uzyskania finansowania wniosku wynosiła 6 pkt. Projekty uzyskały finansowanie we wnioskowanej kwocie, nie wyższej niż 5000,00 zł brutto.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany celu dofinansowania projektu, po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikami projektu, w przypadku, gdy będzie to wynikać z procedur obowiązujących na Uczelni.

 

Wyniki konkursu Wyniki VI konkursu finansowania kształcenia zorientowanego projektowo – PBL w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie