Na grafice widzimy logo Uczelni Badawczej
Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 28.02.2024
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Nowy program projakościowy w ramach IDUB premiujący udział w realizacji prac naukowo-badawczych oraz usługowo-badawczych

Uruchomiono nowy program projakościowego finansowania za udział w realizacji prac naukowo-badawczych oraz usługowo-badawczych świadczonych na rzecz podmiotów zewnętrznych.

O przyznanie finansowania w wysokości 10% wartości netto pracy mogą ubiegać się pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Śląskiej, po rozliczeniu pracy bądź etapu/etapów pracy. W przypadku prac rozliczanych etapowo wysokość dofinansowania jest wyliczana od wartości netto etapu lub etapów pracy.

Maksymalna wysokość projakościowego finansowania w ramach całej pracy nie może przekroczyć:

  • 300 000 zł brutto, jeśli w wyniku realizacji pracy do dnia złożenia wniosku została złożona publikacja do czasopisma, któremu w aktualnym na dzień składania publikacji wykazie Ministra Nauki przyznano co najmniej 140 pkt lub został złożony wniosek o udzielenie patentu, w którym wykonawcy z Politechniki Śląskiej mają łączny udział nie mniejszy niż 30%, lub złożony został wniosek o realizację projektu badawczego finansowanego ze źródeł zewnętrznych, lub praca była podstawą do uzyskania kolejnej pracy naukowo-badawczej bądź usługowo-badawczej świadczonej na rzecz podmiotów zewnętrznych;

  • 200 000 zł w przypadkach innych niż wymienione powyżej.

Finansowanie jest wypłacane w formie dodatku projakościowego do wynagrodzenia osób realizujących pracę z Politechniki Śląskiej – w przypadku pracowników lub w formie stypendium – w przypadku doktorantów i studentów. Podział środków finansowych odbywa się za zgodą wszystkich osób z Politechniki Śląskiej realizujących daną pracę naukowo-badawczą lub usługowo-badawczą, w tym dla kierownika pracy przypada nie mniej niż 25% środków. Na wniosek osoby ubiegającej się o finansowanie część przyznanych środków może zostać przeznaczona na sfinansowanie innych wydatków.

Wnioski o przyznanie finansowania można składać w Biurze Badań Naukowych w sposób ciągły, po rozliczeniu pracy bądź etapu/etapów pracy.

Szczegóły programu reguluje Zarządzenie nr 41/2024.

Zachęcamy do pozyskiwania prac naukowo-badawczych oraz usługowo-badawczych i korzystania z tego programu. 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie