Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 02.07.2021

Nowy program projakościowy dla młodych naukowców – szansa na udział w prestiżowym kursie Nature Masterclass

W celu zwiększenia zdolności publikowania w wysoko punktowanych czasopismach oraz ubiegania się o prestiżowe projekty międzynarodowe ogłoszono program projakościowy umożliwiający młodym naukowcom udział w kursie online Nature Masterclass wydawnictwa Springer Nature.

Kurs umożliwia, między innymi: rozwijanie umiejętności pisania do najlepszych czasopism naukowych, doskonalenie kompetencji w zakresie komunikacji  i współpracy przy realizacji projektów międzynarodowych, a także zarządzania dużą ilością danych. Więcej o kursie można dowiedzieć się na stronie internetowej https://masterclasses.nature.com.

Program skierowany jest do młodych naukowców Politechniki Śląskiej – osób prowadzących działalność naukową, w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

- doktorantów lub nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora,

- nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora, od uzyskania którego – na dzień składania wniosku – nie upłynęło 7 lat. 

Wnioski o udział w kursie można składać do 13 lipca 2021 roku poprzez wypełnienie formularza online dostępnego pod adresem https://forms.office.com/r/LrpK1u6UF5.

Szczegóły programu dostępne są w zarządzeniu nr 111/2021 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie programu wspierającego zwiększenie zdolności młodych naukowców w zakresie publikowania w wysoko punktowanych czasopismach oraz ubiegania się o prestiżowe projekty międzynarodowe.

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie