Autor: Jadwiga Witek     Publikacja: 07.05.2021

Nowa Karta ZDI

Informujemy, że na stronie Centrum Inkubacji i Transferu Technologii, w zakładce „Dokumenty do pobrania” https://www.polsl.pl/rjo4-citt/citt-dokumenty/, został zamieszczony nowy wzór Karty zgłoszenia dobra intelektualnego. Prosimy o korzystanie z nowego wzoru przy zgłaszaniu dóbr intelektualnych, powstałych w Uczelni, zgodnie z zapisami §12 p. 2 Regulaminu zarządzania własnością intelektualną.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie