Autor: Jadwiga Witek     Publikacja: 22.06.2021

Naukowcy Politechniki Śląskiej z nagrodami "Przeglądu Technicznego"

23 najbardziej innowacyjnych inżynierów i twórców techniki w Polsce nagrodzono w plebiscycie „Złoty Inżynier 2020”. Najważniejszy tytuł „Diamentowego Inżyniera” otrzymał w tym roku prof. dr hab. inż.  Arkadiusz Mężyk. Nagrodę „Złotego Inżyniera 155-lecia Przeglądu Technicznego” otrzymał dr hab. inż. Marek Roszak, prof. PŚ, a dr inż. Jan Kania został uhonorowany „Srebrnym Inżynierem 2020”. Nagrody są przyznawane wybitnym polskim inżynierom w 9 kategoriach.

Gala 27. Plebiscytu odbyła się 21 czerwca (poniedziałek) w Domu Technika przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie. „Złoty Inżynier” to tytuł przyznawany innowacyjnym twórcom techniki i wynalazcom. Nagroda promuje osiągnięcia i dokonania polskich inżynierów, a także podkreśla ich rolę w rozwijaniu nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki.

Nauki techniczne i inżynieryjne mają w Polsce wspaniałą tradycję i osiągnięcia. Wielu inżynierów-wynalazców, profesorów działających przed II wojną światową przyczyniło się do rozwoju światowej gospodarki. Współcześni inżynierowie, w tym inżynierowie z Politechniki Śląskiej, kontynuują tę wspaniałą tradycję, a ich innowacyjne rozwiązania wspierają rozwój gospodarczy Polski. 

— Inżynier to nie tylko zawód, ale również pasja i przyjemność z tworzenia oraz kreatywność, która przekłada się na postęp i rozwój technologiczny. Obecnie zarówno rozwój techniki i technologii ma ogromny wpływ na postęp cywilizacyjny. Rola inżynierów w tym procesie jest nie do przecenienia. Również pandemia pokazała, jak ważny jest wkład części naukowo-technicznej w zwalczaniu skutków pandemii. Oczywiście najważniejszą rolę odgrywają służby medyczne, ale wsparcie inżynierskie medycyny również ma istotne znaczenie w zwalczaniu skutków pandemii – powiedział prof. Arkadiusz Mężyk.

Działalność ta musi być zrównoważona oraz łączyć różne obszary. — Pracownik uczelni musi równoważyć działania w zakresie nauki, dydaktyki i kontaktów społeczno-gospodarczych. Powoduje to, że mamy sporo możliwości realizacji swojej pasji, ale powinniśmy ją realizować w tych trzech obszarach, nie zaniedbując żadnego z nich. Kontakty społeczno-gospodarcze są także podstawą dobrej dydaktyki, czego przykładem są studia dualne czy chociażby badania wdrożeniowe, jak na przykład doktoraty wdrożeniowe, które również prowadzę — dodaje dr hab. inż. M. Roszak, prof. PŚ.

Nagroda „Przeglądu Technicznego” jest także uhonorowaniem ogromnego zaangażowania inżynierów. — Nagroda ta jest dla mnie wielkim wyróżnieniem, zaszczytem, a również wielką motywacją do dalszych działań i dalszej pracy. Chciałbym jednak zaznaczyć, że to wyróżnienie nakłada bardzo wielki obowiązek na to, żeby tę pracę wykonywać jeszcze lepiej, ku pożytkowi uczelni i kraju – podsumowuje dr inż. Jan Kania. 

Organizatorami plebiscytu „Złoty Inżynier” są: redakcja jednego z najstarszych w Europie czasopism o tematyce technicznej – „Przeglądu Technicznego – gazety inżynierskiej” oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna. — Ideą naszego konkursu, którego w tym roku mamy już 27. edycję,  jest promowanie i popularyzacja w społeczeństwie roli inżynierów. Ich twórczych zdolności, tego co wnieśli zarówno  do nauk technicznych jak i do gospodarki, czyli umiejętności wdrażania swoich rozwiązań, pokazania że inżynier jest twórcą tego, co nas otacza, z czego korzystamy – zaznacza Ewa Mańkiewicz-Cudny, redaktor naczelna Przeglądu Technicznego, prezes Naczelnej Organizacji Technicznej.

Przegląd Techniczny ukazuje się od 1866 roku. Jedno z najstarszych istniejących europejskich czasopism poświęconych tematyce ogólnotechnicznej. 

Naczelna Organizacja Techniczna kontynuuje 180-letnią tradycję zrzeszania się inżynierów i techników, począwszy od założonego przez gen. Józefa Bema w 1835 r. w Paryżu Polskiego Towarzystwa Politechnicznego. Polscy technicy i inżynierowie już w czasie zaborów dostrzegali potrzebę przygotowywania się do budowy fundamentów gospodarki wykorzystującej najnowsze osiągnięcia nauki i techniki przyszłego państwa polskiego. Obecnie doświadczenie i dorobek poprzedników są podstawą, na której jest budowany prestiż zawodu inżyniera.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie