Autor: Anna Świderska     Publikacja: 19.02.2024     Aktualizacja: 22.02.2024
gala ministerstwo 2
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Naukowcy Politechniki Śląskiej nagrodzeni przez ministra

Z okazji Dnia Nauki Polskiej w auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta gala, podczas której minister nauki Dariusz Wieczorek wręczył nagrody najbardziej wyróżniającym się przedstawicielom środowiska naukowego i akademickiego. Laureaci zostali uhonorowani za zasługi w pięciu kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

Laureatką nagrody ministra za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej została prof. Anna Chrobok z Katedry Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii Wydziału Chemicznego, a także dyrektor Kolegium Studiów Politechniki Śląskiej.

– Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, bardzo ważna nagroda, która podsumowuje moją działalność wdrożeniową w firmie Grupa Azoty Zakłady Azotowe w Puławach, gdzie udało nam się wdrożyć technologię otrzymywania ε-kaprolaktonu, monomeru do produkcji biodegradowalnego polikaprolaktonu, który ma zastosowania biomedyczne – powiedziała prof. Chrobok. – Droga od pomysłu do przemysłu jest naprawdę bardzo wymagająca i trudna i wiąże się też z ogromnym ryzykiem dla firmy dlatego tym bardziej cieszę się z tego, że udało nam się tą technologię wdrożyć w biznesie.

prof. Chrobok dostaje nagrodę ministra nauki

Z kolei prof. Janusz Kotowicz, prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, a także z-ca kierownika Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki został uhonorowany za całokształt dorobku. – To jest docenienie mojej działalności zarówno na gruncie organizacyjnym jak i naukowym. Byłem dwa razy dziekanem Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, w tym okresie Wydział uzyskał najwyższą kategorię A+, a kierunek inżynieria środowiska został uznany w rankingach za najlepszy w Polsce, to jest także docenienie mojej działalności organizacyjnej na szczeblu rektorskim – podkreślił prof. Kotowicz. – Oczywiście bardzo istotny jest także charakter naukowy tej nagrody, kierowałem wieloma ważnymi projektami naukowymi między innymi związanymi z zaawansowanymi technologiami pozyskiwania energii, obecnie przechodzimy w kierunku technologii wodorowej, jestem wice prezesem Śląsko - Małopolskiej Doliny Wodorowej – dodał.

770

Nagrodę ministra za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej otrzymał prof. Marcin Woźniak z Katedry Zastosowań Matematyki i Metod Sztucznej Inteligencji Wydziału Matematyki Stosowanej. – Każda nagroda jest wynikiem nie tylko ciężkiej pracy i umiejętności, ale również otoczenia w którym, miała miejsce droga do jej osiągnięcia. Politechnika Śląska jest znakomitym miejscem pracy i rozwoju naukowego, w którym przez lata mojej kariery naukowej mogłem nie tylko się rozwijać, ale również poznać wielu znakomitych ludzi. Mam nadzieję, że przed naszą Uczelnią jest wiele sukcesów, które jako zespół osiągniemy – powiedział prof. Woźniak.

2024-02-18-165456

– W imieniu kierownictwa ministerstwa dziękuję za cały trud, rozwój polskiej nauki, rozwój uczelni – powiedział szef MNiSW, rozpoczynając Galę Nauki Polskiej.

Podczas uroczystości minister Dariusz Wieczorek zwracał uwagę na rolę nauki w rozwoju gospodarczym i wskazywał na konieczność zacieśniania współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu. – Mamy wspaniałe kadry, wspaniałych naukowców, świetnie osiągnięcia. Nie wstydźmy się tego, mówmy o tym, bo mamy powody do dumy. Nauka jest potrzebna polskiej gospodarce, jest niezbędna w tworzeniu nowych miejsc pracy. Dziś w zapisach polskich firmy powinny znaleźć się zobowiązywania do przekazywania środków na badania i rozwój.

gala ministerstwo 4

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało 101 wniosków o przyznanie nagród. Spośród nich 95 zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Wnioski oceniał Zespół doradczy składający się z reprezentantów środowiska akademickiego z poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki. Minister nauki przyznał 59 nagród, w tym 50 indywidualnych i 9 zespołowych.

Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej

W tej kategorii nagrody otrzymali:

 • prof. dr hab. inż. Adriana Karolina Zaleska-Medynska z Uniwersytetu Gdańskiego,
 • dr hab. Bartłomiej Nita z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
 • prof. dr hab. Ewa Bulska z Uniwersytetu Warszawskiego,
 • prof. dr hab. Yuriy Zorenko z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • dr Małgorzata Chojak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński z Politechniki Koszalińskiej,
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Milewski z Politechniki Warszawskiej.

Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej

W tej kategorii nagrody otrzymali:

 • prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński z zespołem z Politechniki Warszawskiej,
 • prof. dr hab. Monika Brzychczy-Włoch z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • hab. Jakub Rybka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • prof. dr hab. inż. Anna Chrobok z Politechniki Śląskiej,
 • dr hab. inż. Jacek Białek z Uniwersytetu Łódzkiego,
 • prof. dr hab. Grzegorz Sędek z zespołem z Uniwersytetu SWPS,
 • dr hab. inż. arch. Agata Gawlak z Politechniki Poznańskiej,
 • dr hab. inż. Mirosława Teleszko i dr Adam Zając z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej

W tej kategorii nagrody otrzymali:

 • dr Katarzyna Beata Olejko z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 • dr hab. Karol Bartkiewicz i dr Andrzej Wójtowicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • dr inż. Marzena Jasiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

W tej kategorii nagrody otrzymali:

 • dr hab. n. med. Waldemar Brola z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Józef Sobczak z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • dr hab. inż. Marek Macko z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska z zespołem z Politechniki Warszawskiej,
 • prof. dr hab. Małgorzata Barańska z zespołem z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • prof. dr hab. Beata Ziaja-Motyka z Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN,
 • dr hab. Wojciech Pokrzywa z zespołem z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie,
 • dr hab. Marta Julia Fiołka z zespołem z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • prof. dr hab. inż. Marcin Woźniak z Politechniki Śląskiej,
 • prof. dr hab. Szymon Cyfert z zespołem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
 • prof. dr hab. Hanna Jurata Mazur-Marzec z Uniwersytetu Gdańskiego,
 • dr inż. Julia Radwan-Pragłowska z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,
 • prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • dr hab. inż. Sylwester Samborski z zespołem z Politechniki Lubelskiej,
 • prof. dr hab. Agnieszka Ewa Waśkiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 • dr hab. Cina Foroutan-Nejad z Instytutu Chemii Organicznej PAN,
 • dr hab. inż. Katarzyna Matczyszyn z Politechniki Wrocławskiej,
 • prof. dr hab. Piotr J. Chmielewski z Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski z zespołem z Politechniki Poznańskiej,
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Dudek z Politechniki Częstochowskiej,
 • prof. dr hab. Magdalena Arasimowicz-Jelonek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. inż. Krystian Marszałek z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB,
 • dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • dr inż. Mohammad Malikan z Politechniki Gdańskiej,
 • dr hab. inż. Krzysztof Kamil Żur z Politechniki Białostockiej,
 • prof. dr hab. Krzysztof Woźniak z Uniwersytetu Warszawskiego.

Za całokształt dorobku

W tej kategorii nagrody otrzymali:

 • prof. dr hab. Janusz Czekaj z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Jan Kos z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
 • prof. dr hab. inż. Adam Hamrol z Politechniki Poznańskiej,
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz z Politechniki Śląskiej,
 • prof. dr. hab. inż. Zbigniew Jaroszewicz z Instytutu Łączności – PIB,
 • prof. dr hab. Bogdan Stefan Wojciszke z Uniwersytetu SWPS,
 • prof. dr hab. Józef Eugeniusz Sienkiewicz z Politechniki Gdańskiej,
 • prof. dr hab. Maria Bryszewska z Uniwersytetu Łódzkiego,
 • prof. dr. hab. Krzysztof Sobczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • prof. dr hab. Adam Maj z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN,
 • prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wilde z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła z Politechniki Częstochowskiej.

Ustanowiony w 2020 roku Dzień Nauki Polskiej jest okazją do upamiętnienia osiągnięć najwybitniejszych polskich uczonych, którzy na stałe wpisali się w historię nauki, dokonując przełomowych odkryć w różnych dziedzinach. To również wyraz uznania dla współczesnych polskich badaczy, a także inspiracja do podejmowania przedsięwzięć naukowych oraz wzmacniania zainteresowania nauką i jej popularyzowania w społeczeństwie.

Dzień Nauki Polskiej jest też okazją do uhonorowania osób wybitnie zaangażowanych w działalność naukową i akademicką Nagrodami Ministra Nauki.

Zdjęcia: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, arch. prywatne

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie