Nagroda Rady Społecznej PŚ dla prof. Marka Gzika

Profesor Marek Gzik najlepszym pracownikiem Politechniki Śląskiej w roku akademickim 2021/22. Przyznawane dorocznie przez Radę Społeczną Politechniki Śląskiej wyróżnienie, dyrektor Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (EHTIC) odebrał podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego Uczelni. To kolejna nagroda mająca związek z supernowoczesnym ośrodkiem badawczym, działającym w ramach Politechniki Śląskiej.

Rada Społeczna Politechniki Śląskiej przyznała wyróżnienie prof. Markowi Gzikowi za działalność i starania na rzecz utworzenia Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia. - Za ideę, która się zmaterializowała i Centrum działa na styku nauki, sportu, technologii, zdrowia, a zwłaszcza medycyny i rehabilitacji. I zwłaszcza za to, że ponieważ działa, to za chwilę wyda owoc - uzasadniał w imieniu Rady Jan Sarna, dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii.

– Nagroda dla najlepszego pracownika Politechniki Śląskiej, jaka została mi przyznana przez Radę Społeczną Politechniki Śląskiej, to dla mnie olbrzymi zaszczyt i wyróżnienie. Traktuję tę nagrodę jako wyróżnienie dla całego środowiska inżynierii biomedycznej. Bez wielu osób, które wspierają mnie od lat, nie mógłbym osiągać swoich sukcesów. To nie tylko osoby na Wydziale Inżynierii Biomedycznej, ale od początku mojej kariery doświadczam dużego wsparcia ze strony Miasta Zabrze, w szczególności pani prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik. Jestem wdzięczny również firmie Philips, z którą udało nam się zorganizować absolutnie wyjątkowy projekt, jakim jest EHTIC. Jestem wdzięczny Radzie Społecznej za wyróżnienie, a Politechnice Śląskiej za to wszystko, co mogłem osiągnąć. Szereg moich kolejnych awansów zawodowych to współpraca z ludźmi, to Politechnika Śląska i atmosfera, którą wspólnie tworzymy – powiedział prof. Marek Gzik.

Sam projekt Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (EHTIC) zaledwie kilka dni wcześniej również został nagrodzony. W ogólnopolskim konkursie Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku EHTIC otrzymał nagrodę główną w kategorii Obiekty Nauki i Edukacji. Nowy gmach Politechniki Śląskiej doceniono m.in. za funkcjonalność architektury i efektywność energetyczną, a także za stworzenie nowoczesnych pracowni i laboratoriów umożliwiających badania w zakresie medycyny i inżynierii biomedycznej przyszłości.

Prace nad koncepcją EHTIC rozpoczęły się w 2012 roku. Dzięki współpracy z autorami projektu architektonicznego – dr. hab. inż. arch. Grzegorzem Nawrotem, prof. PŚ; dr. hab. inż. arch. Tomaszem Wagnerem, prof. PŚ, a także z firmą Philips powstał supernowoczesny obiekt przystosowany do najbardziej zaawansowanych technologicznie prac badawczych. – Dzięki koncepcjom, które wówczas powstały, przygotowaliśmy założenia do projektu Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu, który został sfinansowany z funduszy unijnych, przy wsparciu firmy Philips. Dziękuję wszystkim służbom Politechniki Śląskiej, które wspierały tę inwestycję. Dziękuję wykonawcy budowy – firmie Mostostal, a także Radzie Miasta i prezydent Miasta Zabrze – mówił prof. Gzik.

EHTIC współpracuje z wieloma środowiskami medycyny, inżynierii i sportu, realizując liczne programy badawcze. Wśród nich m.in. program badań piłkarzy, opracowany przez naukowców z Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. W jednym z badań tego programu uczestniczył kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej – Robert Lewandowski. Badanie to realizowane jest z udziałem m.in. osteopatów oraz fizjoterapeutów, a koncentruje się na analizie ruchu, aktywności mięśni, badaniach równowagi czy szybkości reakcji na bodźce zewnętrzne.

European HealthTech Innovation Centre to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy działający w Zabrzu przy Politechnice Śląskiej. Prowadzi interdyscyplinarną działalność badawczą, usługową, informacyjną, szkoleniową i promocyjną w zakresie innowacyjnych technologii dla zdrowia.

Wysokospecjalistyczne laboratoria oraz pracownie EHTIC wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt oraz oprogramowanie dostępne na rynku światowym. Zasoby te wykorzystywane są przez doświadczone zespoły naukowców Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej do projektowania, tworzenia oraz rozwijania innowacyjnych technologii związanych z bioinformatyką, bioelektroniką, biomechatroniką czy biomateriałami, które zostaną zaimplementowane w medycynie oraz sporcie.

Laboratoria i pracownie są również udostępniane przedsiębiorstwom, co przyczynia się do rozwoju innowacyjnych technik badawczych i produkcyjnych oraz podnosi konkurencyjność firm regionu. Współpraca z EHTIC daje możliwość uczestnictwa m.in. w polskich i europejskich platformach technologicznych, tworząc szanse na skuteczne wykorzystanie możliwości jakie niesie międzynarodowa kooperacja oraz konkurowanie z firmami działającymi w branży wyrobów medycznych.

Zakres realizowanych innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych wpisuje się w rozwój technologii związanych z inteligentnymi specjalizacjami: medycyną, technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, oraz przemysłami wschodzącymi. Głównym celem działania Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia jest organizowanie współdziałania podmiotów działających w obszarze technologii dla zdrowia, kreowanie, rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych technologii medycznych w celu poprawy profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie