Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 14.09.2021

Nabór do kolejnej edycji programu „Welcome to Poland”

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do kolejnej edycji programu „Welcome to Poland”. Celem programu jest podniesienie jakości obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej.

W tegorocznej edycji o dofinansowanie swoich projektów mogą starać się uczelnie, Polska Akademia Nauk, instytuty naukowe i badawcze, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, a także federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Każdy Wnioskodawca może złożyć 3 wnioski.

Celem Programu „Welcome to Poland” jest podniesienie na uczelniach posiadających Kartę Erasmusa jakości obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry dydaktycznej. Celem jest także promowanie postaw otwartości i tolerancji oraz ułatwienie integracji studentów zagranicznych nie tylko ze społecznością akademicką, ale i lokalną.

Kwoty finansowania pojedynczego pomysłu wynoszą od 100 do 400 tys. zł. W sumie w tegorocznej edycji programu „Welcome to Poland” na finansowanie projektów przeznaczono aż 10 mln złotych.

Wnioski o finansowanie projektów należy złożyć do 10 listopada 2021 roku do godz. 15.00. Projekty powinny być zrealizowane między 1 maja 2022 roku a 30 kwietnia 2023 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie Więcej informacji znajduje się na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie