Autor: Agnieszka Kliks-Pudlik     Publikacja: 21.04.2022

Międzynarodowe badania nad redukcją hałasu. Politechnika Śląska liderem projektu

Redukcją hałasu przechodzącego przez obudowy maszyn i urządzeń z zewnątrz do wewnątrz np. samolotu czy samochodu zajmie się międzynarodowe konsorcjum badawcze, którego liderem jest Politechnika Śląska, a koordynatorem – prorektor ds. nauki i rozwoju prof. Marek Pawełczyk. Na badania, które mają się rozpocząć pod koniec tego roku, naukowcy dostali ok. 2,7 mln euro z programu Horyzont Europa.

Celem projektu jest opracowanie systemów redukcji hałasu przechodzącego przez obudowy urządzeń. Chodzi zarówno o urządzenia przemysłowe i gospodarstwa domowego, ale również samoloty czy samochody. – Hałas przechodzący przez takie obudowy powoduje dużą uciążliwość, a w przypadku urządzeń przemysłowych jest również powodem wielu chorób cywilizacyjnych. Dlatego redukcja hałasu ma olbrzymie znaczenie. Niestety obecne techniki jego redukcji, polegające głównie na izolacji pasywnej poprzez bariery dźwiękochłonne, są niewystarczające. Jedynie bardzo grube i ciężkie materiały mogłyby być skuteczne. Jednak w dobie ograniczania zużycia surowców mineralnych takie rozwiązania nie są akceptowalne. Mniejsza waga to też mniejsze zużycie energii. Dlatego należy poszukiwać innych, bardziej efektywnych rozwiązań powodujących nie tylko redukcję hałasu, ale również redukcję ciężaru i rozmiaru urządzeń przy odpowiedzialnym wykorzystaniu materiałów – wskazuje prof. Marek Pawełczyk.

Metody proponowane przez naukowców są innowacyjne i dotyczą redukcji hałasu poprzez sterowanie mikrodrganiami struktur. – Można to wytłumaczyć na przykładzie poszycia kadłuba samolotu jako bariery dźwiękochłonnej dla hałasu transmitowanego od silników do kabiny pasażerskiej. Nasze rozwiązanie umożliwi sterowanie mikrodrganiami tworzących go warstw, przekształcając poszycie w naturalną blokadą dla hałasu – wyjaśnia profesor, który jest m.in. specjalistą z zakresu automatyki przemysłowej, przetwarzania sygnałów i wibroakustyki, a także prezydentem międzynarodowego towarzystwa naukowego International Institute of Acoustics and Vibration.

W ocenie prof. Pawełczyka redukcja hałasu urządzeń przełoży się na poprawę komfortu życia, ale i pracy np. w przemyśle. – Dotychczasowe doświadczenie zastosowania tego typu metod, zebrane w Katedrze Pomiaru Systemów Sterowania Politechniki Śląskiej, na podstawie badań laboratoryjnych oraz w oparciu o testy na urządzeniach rzeczywistych nabytych z rynku pokazują, że są one jak najbardziej efektywne i pozwalają uzyskać zdecydowanie większe efekty redukcji hałasu niż metody klasyczne. Natomiast pozostaje jeszcze wiele kwestii do rozwiązania, w czym pomoże właśnie to międzynarodowe konsorcjum – podsumowuje prof. Marek Pawełczyk.

W projekcie pt. „Active reduction of noise transmitted into and from enclosures through encapsulated structures – IN-NOVA”, finansowanym z programu Horyzont Europa, będzie pracować kilkanaście uczelni, koncernów i instytucji z całego świata. Liderem jest Politechnika Śląska, a koordynuje go prorektor ds. nauki i rozwoju prof. Marek Pawełczyk.

W ramach projektu m.in. powstać mają gotowe rozwiązania techniczne, zostaną opracowane normy oraz metody certyfikacji, zostanie zorganizowanych wiele szkoleń i działań popularyzujących zaproponowane rozwiązania redukcji hałasu, a także kształcone będą młode kadry naukowców.

Całkowity koszt projektu wynosi ok. 2,7 mln euro; ma się on rozpocząć pod koniec tego roku i potrwać cztery lata.

Więcej informacji na temat projektu znajdzie się w kwietniowym Biuletynie Politechniki Śląskiej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie