Autor: Jadwiga Witek     Publikacja: 25.06.2021

Mgr inż. Sandra Niedzwiedź na podium konkursu „Otwarte Drzwi”

Absolwentka Wydziału Inżynierii Biomedycznej mgr inż. Sandra Niedzwiedź zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace naukowe poświęcone tematyce niepełnosprawności.

Do ogólnopolskiego konkursu „Otwarte Drzwi” można było zgłaszać prace magisterskie i naukowe oraz projekty, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym oraz społecznym. Nadsyłane prace odpowiadały jednej z kategorii konkursu: rehabilitacja społeczna i zawodowa; rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym; rehabilitacja medyczna; kulturowe znaczenia niepełnosprawności.

II miejsce w konkursie zajęła mgr inż. Sandra Niedzwiedź, której praca magisterska pt. „Możliwości modyfikacji chodu za pomocą pobudzeń metrorytmicznych” została wyróżniona w kategorii C – rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym. Promotorem pracy jest dr inż. Katarzyna Nowakowska-Lipiec. — Tematyka nagrodzonej pracy magisterskiej mgr inż. Sandry Niedźwiedź dotyczy możliwości wykorzystania bodźców dźwiękowych do modyfikacji chodu, w aspekcie wykorzystania rytmicznej stymulacji słuchowej (ang. Rhythmic Auditory Stimulation, RAS) w procesie reedukacji i rehabilitacji chodu — wyjaśnia dr inż. Katarzyna Nowakowska-Lipiec. — Doświadczalne badania chodu, z wykorzystaniem bieżni pomiarowej Zebris FDM-T, zostały przeprowadzone na 36-osobowej grupie osób zdrowych i 7 pacjentach chorujących na stwardnienie rozsiane. 

Mgr inż. Sandra Niedźwiedź zbadała krótkotrwałą rytmiczną stymulację dźwiękową wpływającą na modyfikację chodu – szczególnie tych osób, które przed badaniem otrzymały informacje, jak reagować na słyszane bodźce dźwiękowe.

—  Dźwięki wpływające na aktywność mózgu poprzez kodowanie oraz zapewnienie sprzężenia zwrotnego powodują podświadomą reakcję na sygnały dźwiękowe wpływając jednocześnie na utrzymanie równowagi, wzrost prędkości i częstotliwości chodu — mówi mgr inż. Sandra Niedzwiedź.

Otrzymane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że krótkotrwałe działanie pobudzeń metrorytmicznych wpływa na modyfikację chodu u osób zdrowych, jednak u chorych na stwardnienie rozsiane zmiany te nie były zauważalne, co może mieć związek ze zmianami demielinizacyjnymi powodującymi utratę niektórych funkcji układu nerwowego, również zaburzenia mechanizmu słuchowo-ruchowego.

- Plastyczność mózgu pozwala jednak na modyfikację budowy i funkcji tego układu, a więc przypuszczać można, że zastosowanie długotrwałego oddziaływania dźwięków metrorytmicznych przyniesie korzyści w terapii chodu pacjentów neurologicznych – dodaje mgr inż. Sandra Niedzwiedź

Badania prowadzone przez mgr inż. Sandrę Niedzwiedź w ramach pracy magisterskiej mogą być wsparciem dla rozwiązań w terapii osób z niepełnosprawnościami. — Uważam, iż realizacja postawionego celu pracy pozwoliła lepiej zrozumieć mechanizmy oddziaływania rytmicznej stymulacji słuchowej na chód. Otrzymane wyniki mogą mieć istotne znaczenie w  procesie weryfikacji programów ćwiczeń terapeutycznych mających na celu usprawnianie funkcji lokomocyjnych. Przeprowadzone w ramach pracy badania mają niewątpliwie nowatorski charakter — podkreśla dr inż. K. Nowakowska-Lipiec.

Ideą konkursu było zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych sprawami osób niepełnosprawnych. Organizatorem konkursu był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie