Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 22.07.2021

Kursy przygotowawcze przed rozpoczęciem studiów na kierunkach technicznych

Centrum Kształcenia Ustawicznego – filia Politechniki Śląskiej w Rybniku zaprasza na szkolenia przygotowawcze przed rozpoczęciem studiów na kierunkach technicznych. Szkolenia skierowane są do absolwentów szkół średnich, zwłaszcza absolwentów szkół ogólnokształcących.

Kursy mają przygotować przyszłych studentów do rozpoczęcia studiów na kierunkach technicznych a także uzupełnić wiedzę absolwentów szkół ogólnokształcących z zakresu przedmiotów, które nie są w podstawie programowej tych szkół. Szkolenia organizowane są w ramach 4 modułów: Matematyka, Fizyka z Elementami Elektrotechniki, Informatyka (Programowanie Komputerów), Podstawy Teorii Układów Cyfrowych.

Szkolenia odbywają się przed rozpoczęciem I roku studiów lub w pierwszych miesiącach trwania pierwszego semestru studiów, organizowane są w formie hybrydowej (stacjonarnie w CKU w Rybniku oraz online) lub całkowicie online. Każde szkolenie trwa 18h zegarowych. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów oraz konsultacji indywidualnych.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: Politechnika Śląska | Szkolenia przygotowawcze (polsl.pl)

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie