Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 19.01.2022

Kurs dla nauczycieli akademickich w ramach EURECA-PRO

Do 22 stycznia 2022 roku potrwa rejestracja na "Kurs wdrażania interdyscyplinarnych projektów nauczania opartego na projektach (PBL)". Odbywać się on będzie w ramach porozumienia EURECA-PRO.

Konsorcjum EURECA-PRO chcąc promować i wzmacniać umiejętności zawodowe i edukacyjne kadry akademickiej uruchamia pierwszy "Kurs wdrażania interdyscyplinarnych projektów nauczania opartego na projektach (PBL)". Skierowany jest on do pracowników akademickich uczelni partnerskich EURECA-PRO. Celem tego kursu jest dostarczenie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz umiejętności, które pozwolą na realizację interdyscyplinarnych, międzynarodowych projektów PBL, które planowane są w ramach projektu EURECA-PRO.

Nauczyciele akademiccy mogą rejestrować się online do 22 stycznia 2022 roku. Link do rejestracji: https://docs.google.com/forms/d/1tpqWvE9su9ut9miZqJOfVSgWo-QGSof-sc-oit1ekjE/edit

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy dostępną liczbę miejsc, uczestnicy zostaną wybrani według kolejności rejestracji, a pierwszeństwo będą mieli mentorzy konkursu EURECA-PRO STEM Innovation Contest.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie