Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 25.03.2024

Konkursy w ramach programu IDUB na dofinansowanie badań o charakterze przełomowym oraz na granty dla osób rozpoczynających działalność naukową w nowej tematyce badawczej

Informujemy, iż do 15 kwietnia można składać wnioski w konkursie projakościowym w ramach programu IDUB na dofinansowanie badań o charakterze przełomowym, niefinansowanych ze źródeł zewnętrznych, stawiających odważne hipotezy badawcze, odmienne od aktualnych trendów w danym obszarze badawczym, w przypadku potwierdzenia których Politechnika Śląska mogłaby stać się liderem nowego kierunku badań.

Konkurs jest adresowany do pracowników i doktorantów Politechniki Śląskiej, którzy mogą wziąć w nim udział samodzielnie lub wraz z zespołem złożonym z pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Śląskiej. 

Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są w Zarządzeniu nr 24/2023 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 8 lutego 2023 roku w sprawie konkursu projakościowego na dofinansowanie badań o charakterze przełomowym, w ramach programu IDUB

Informujemy również, iż do dnia 15 kwietnia można składać wnioski w konkursie projakościowym w ramach programu IDUB na indywidualne granty będące wsparciem dla osób rozpoczynających działalność naukową w nowej dla nich tematyce badawczej, w szczególności niezwiązanej z tematem pracy magisterskiej i rozprawy doktorskiej oraz niefinansowanej ze źródeł zewnętrznych.

Konkurs jest adresowany do młodych naukowców w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w tym doktorantów Politechniki Śląskiej.

Szczegółowe informacje o konkursie zamieszczone są w Zarządzeniu nr 26/2023 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 8 lutego 2023 roku w sprawie konkursu projakościowego na wsparcie w celu rozpoczęcia działalności naukowej w nowej tematyce badawczej, w ramach programu IDUB.

Dodatkowych informacji o konkursie udzielają pracownicy Biura Badań Naukowych.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie