slider_2
Autor: Anna Świderska     Publikacja: 23.05.2024

Konkurs POP Science – zgłoś osoby popularyzujące naukę

Do 27 maja można zgłaszać propozycje kandydatur do nagrody POP Science Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE 2024. Wyróżnienie to przyznawane jest w wyniku otwartego konkursu osobom i przedsięwzięciom popularyzującym naukę.

Każdy może przekazać pomysły nominacji w pięciu kategoriach (zgłaszając siebie lub inną osobę):

● wideoblog,
● blog lub strona internetowa,
● audycja radiowa lub podcast,
● myśl globalnie, działaj lokalnie – środowisko akademickie,
● myśl globalnie, działaj lokalnie – mieszkańcy województwa śląskiego.

Szczególnie zachęcamy do zgłoszeń w kategorii: myśl globalnie – działaj lokalnie, w której do nagrody POP Science mogą być nominowane osoby upowszechniające wiedzę,  korzystając z różnych kanałów komunikacyjnych i są przedstawicielem uczelni lub działają bez takiej afiliacji (np. w szkole, organizacji pozarządowej).

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie: https://slaskifestiwalnauki.pl/nagroda-pop-science-2024-nabor

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie